Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4

Được đăng lên bởi c1nhanchinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011

Trường TH Xuyên Mộc
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : 4A . . . .

MÔN: Khoa học – LỚP 4
Thời gian : 40 phút

Điểm:

Chữ ký giám thị:

Chữ ký giám khảo:

Phần I: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1 : (1đ) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là bao nhiêu?
a. 350C

b. 360C

c. 370C

d. 380C

Câu 2 : (1đ) Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của
mọi sinh vật?
a. Khí ô-xi

b. Khí ni-tơ

c. Khí các-bô-níc

d. Khí mê-tan

Câu 3 : (1đ) Lau khô thành cốc rồi cho vào mấy cục nước đá. Một lát sau sờ vào thành
cốc ta thấy ướt. Hiện tượng trên có được là vì :
a. Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc.
b. Nước thấm từ trong cốc ra ngoài.
c. Hơi nước trong không khí ở thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.
d. Tất cả các ý trên.
Câu 4 : (1đ) Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một
lúc sau lấy cả hai thìa ra, em thấy hiện tượng nào dưới đây?
a.
b.
c.
d.

Thìa bằng nhựa nóng hơn.
Thìa bằng kim loại nóng hơn.
Cả hai thìa đều nóng như nhau.
Cả hai thìa đều không nóng.

Phần II. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (1.5 đ) Điền tên các loại thức ăn vào những cột bên dưới cho thích hợp (Mỗi
cột điền từ 3 đến 4 tên thức ăn) :
Thức ăn chứa nhiều chất
đạm :

Thức ăn chứa nhiều chất
đường :

Thức ăn chứa nhiều chất
béo :

Bài 3 : (1.5đ) Nêu vai trò của nước đối với đời sống động vật và thực vật ?.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............
Trường TH Xuyên Mộc
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : 4A . . . .
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: Khoa học – LỚP 4
Thời gian : 40 phút
Điểm: Chữ ký giám thị: Chữ ký giám khảo:
Phần I: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1 : (1đ) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là bao nhiêu?
a. 35
0
C b. 36
0
C c. 37
0
C d. 38
0
C
Câu 2 : (1đ) Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của
mọi sinh vật?
a. Khí ô-xi b. Khí ni-tơ c. Khí các-bô-níc d. Khí mê-tan
Câu 3 : (1đ) Lau khô thành cốc rồi cho vào mấy cục nước đá. Một lát sau sờ vào thành
cốc ta thấy ướt. Hiện tượng trên có được là vì :
a. Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc.
b. Nước thấm từ trong cốc ra ngoài.
c. Hơi nước trong không khí ở thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.
d. Tất cả các ý trên.
Câu 4 : (1đ) Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một
lúc sau lấy cả hai thìa ra, em thấy hiện tượng nào dưới đây?
a. Thìa bằng nhựa nóng hơn.
b. Thìa bằng kim loại nóng hơn.
c. Cả hai thìa đều nóng như nhau.
d. Cả hai thìa đều không nóng.
Phần II. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (1.5 đ) Điền tên các loại thức ăn vào những cột bên dưới cho thích hợp (Mỗi
cột điền từ 3 đến 4 tên thức ăn) :
Thức ăn chứa nhiều chất
đạm :
Thức ăn chứa nhiều chất
đường :
Thức ăn chứa nhiều chất
béo :
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 - Người đăng: c1nhanchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 9 10 518