Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
---------------

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN LỚP 5
Năm học 2010 - 2011
(Thời gian làm bài 60 phút)
§Ò sè: 125

C©u 1: Để chứa 6 lít dầu cần 4 bình. Vậy để chứa 12 lít dầu cần bao nhiêu bình?
A. 8 bình
B. 2 bình
C. 16 bình
D. 10 bình
C©u 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h : với a = 40,5 dm và h = 12
dm
A. 243 dm
B. 243 dm 2
C. 486 dm 2
D. 486 dm
C©u 3: Kết quả của phép chia 6 giờ 15 phút : 5 là:
A. 1 giờ 3 phút
B. 1 giờ 15 phút
C. 1 giờ 5 phút
D. 1 giờ 10 phút
C©u 4: Phân sốᄃviết dưới dạng tỉ số phần trăm 1 là:
A. 0,25%
B. 2,5%
D. 25%
4 C. 24%
C©u 5: Cho các số 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054.
Hãy chọn kết quả đúng khi sắp xếp các số đã cho
theo thứ tự từ lớn đến bé :
A. 3054 ; 3042 ; 2847 ; 2874
B. 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054
C. 3042 ; 3054 ; 2874 ; 2847
D. 3054 ; 3042 ; 2874 ; 2847
C©u 6: Bác Toàn có mảnh ruộng với diện tích 48m2. Bác trồng rau hết 16,8m2. Tỉ số diện tích trồng
rau so với diện tích mảnh ruộng là:
A. 65%
B. 45%
C. 35%
D. 25%
C©u 7: Chọn đáp án đúng. Kết quả của phép 12 3 trừ ᄃ là:

A. ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ D. ᄃ
9 5
739
C©u 8: 3m2 5dm2 = ….m2
35
275
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là :
A. 3
B. 3,005
C. 3.50
D. 3,05
C©u 9: Kết quả của phép tính ᄃ - ᄃ
là : 28
A. ᄃ
B. ᄃ
D. ᄃ
14
34
635 C. ᄃ
C©u 10: 805 m2 = …. ha.
15
2
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :
A. 80,5
B. 8,05
C. 0,805
D. 0,0805
C©u 11: Hỗn số 6 ᄃ được chuyển thành phân số 2 là
A. ᄃ
B. ᄃ
D. ᄃ
17
12
54
98 C. ᄃ
C©u 12: 67000 cm3 =……dm3 ?
95
A. 0,67
B. 67
C. 670
D. 6700
C©u 13: Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là :
A. 62,5 %
B. 16 %
C. 50 %
D. 50 %
C©u 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 360 giây = … giờ là:
A. 3,6
B. 3,06
C. 0,6
D. 0,1
C©u 15: Trong bể cá có 25 con cá,trong đó có 20 con cá chép.Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá
trong bể là:
A. 20%
B. 5%
C. 100%
D. 80%
C©u 16: Số thích hợp để viết vào chổ chấm của 3 ᄃ giờ = … phút là:
1
A. 180
B. 45
D. 134
4 C. 105
C©u 17: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập
phương là 2 : 3. Biết rằng thể tích của hình lập
phương nhỏ là 42cm3. Vậy thể tích của hình lập phương lớn là:
A. 42cm3
B. 24cm3
C. 63cm3
D. 36cm3
C©u 18: 8phút 35giây + 7phút 48giây = …
Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:
A. 15phút 23giây
B. 16phút 23giây
C. 16phút 32giây
D. 15phút53giây
C©u 19: Giá trị biểu thức 41,4 ᄃ ( 3,56 + 6,44 ) =  …. Là:

A. 441
B. 414
C. 41,4
D. 4140
C©u 20: Chọn đáp án đúng.
Kết quả của phép tính 4,76 : 0,01 là:
A. 0,0476
B. 0,476
C. 47,6
D. 476
C©u 21:...
UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
---------------
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN LỚP 5
Năm học 2010 - 2011
(Thời gian làm bài 60 phút)
§Ò sè: 125
C©u 1: Để chứa 6 lít dầu cần 4 bình. Vậy để chứa 12 lít dầu cần bao nhiêu bình?
A. 8 bình B. 2 bình C. 16 bình D. 10 bình
C©u 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h : với a = 40,5 dm và h = 12
dm
A. 243 dm B. 243 dm 2 C. 486 dm 2 D. 486 dm
C©u 3: Kết quả của phép chia 6 giờ 15 phút : 5 là:
A. 1 giờ 3 phút B. 1 giờ 15 phút C. 1 giờ 5 phút D. 1 giờ 10 phút
C©u 4: Phân sốviết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 0,25% B. 2,5% C. 24% D. 25%
C©u 5: Cho các số 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054. Hãy chọn kết quả đúng khi sắp xếp các số đã cho
theo thứ tự từ lớn đến bé :
A. 3054 ; 3042 ; 2847 ; 2874 B. 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054
C. 3042 ; 3054 ; 2874 ; 2847 D. 3054 ; 3042 ; 2874 ; 2847
C©u 6: Bác Toàn có mảnh ruộng với diện tích 48m2. Bác trồng rau hết 16,8m2. Tỉ số diện tích trồng
rau so với diện tích mảnh ruộng là:
A. 65% B. 45% C. 35% D. 25%
C©u 7: Chọn đáp án đúng. Kết quả của phép trừ ᄃ là:
A. ᄃ B. ᄃ C. ᄃ D. ᄃ
C©u 8: 3m2 5dm2 = ….m2
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là :
A. 3 B. 3,005 C. 3.50 D. 3,05
C©u 9: Kết quả của phép tính ᄃ - ᄃ là :
A. ᄃ B. ᄃ C. ᄃ D. ᄃ
C©u 10: 805 m2 = …. ha.
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :
A. 80,5 B. 8,05 C. 0,805 D. 0,0805
C©u 11: Hỗn số 6 ᄃ được chuyển thành phân số
A. ᄃ B. ᄃ C. ᄃ D. ᄃ
C©u 12: 67000 cm3 =……dm3 ?
A. 0,67 B. 67 C. 670 D. 6700
C©u 13: Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là :
A. 62,5 % B. 16 % C. 50 % D. 50 %
C©u 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 360 giây = … giờ là:
A. 3,6 B. 3,06 C. 0,6 D. 0,1
C©u 15: Trong bể cá có 25 con cá,trong đó có 20 con cá chép.Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá
trong bể là:
A. 20% B. 5% C. 100% D. 80%
C©u 16: Số thích hợp để viết vào chổ chấm của giờ = … phút là:
A. 180 B. 45 C. 105 D. 134
C©u 17: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3. Biết rằng thể tích của hình lập
phương nhỏ là 42cm3. Vậy thể tích của hình lập phương lớn là:
A. 42cm3 B. 24cm3 C. 63cm3 D. 36cm3
C©u 18: 8phút 35giây + 7phút 48giây = …
Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:
A. 15phút 23giây B. 16phút 23giây C. 16phút 32giây D. 15phút53giây
C©u 19: Giá trị biểu thức 41,4 ᄃ ( 3,56 + 6,44 ) = …. Là:
1
4
12 3
7 5
9
2
39
7
39
5
39
35
8
5
2
3
6
2
14
15
6
15
34
15
9
2
9
54
8
5
9
17
9
12
4
3
1
Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 9 10 146