Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011-2012

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 3
Thời gian : 40 phút
I. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928
B. 982
C. 899
D. 988
2.
- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:
A. 260
B. 340
C. 430
D. 240
1
3. của 24kg là:
3
A. 12kg
B. 8kg
C. 6kg
D. 4kg
4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:
A. 410
B. 400
C. 140
D. 310
5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 9
6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:
A. 18; 21; 24
B. 16; 17; 18
C. 17; 19; 21
D. 18; 20; 21
7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là
A. 68cm
B
D
17cm
10cm
B. 86cm
19cm
C. 46cmD. 76cm
A
C
8. Hình bên có: A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác
D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 248 + 136
Bài 2: Tính:
a) 84 x 7 – 99

b) 375 - 128

c) 48 x 6

d) 49 : 7

b) 23 x 9 + 15

Bài 3:Tìm x:
a) x x 6 = 42

b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ
nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

ĐỀ 2
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 3
Thời gian : 40 phút
I.
Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số có ba chữ số lớn nhất là :
a. 100
b. 989
c. 900
2. 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 621
b. 619
c. 719
3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 474
b. 374
c. 574

d. 999
d. 629
d. 484

4. 6 x 6 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là :
a. <
b. >
c. =
5. 1 của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là
5
a. 6m
b. 7m
c. 8m
d. 9m
6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 7 giờ
b. 8 giờ
c. 9 giờ
d. 10 giờ
7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 34
b.304
c. 340
d. 7
8. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?
a. 11 ngày
b. 21 ngày
c. 24 ngày
d.28 ngày
II. Thực hành:
Câu 1 : Đặt tính rồi tính:
452 + 361
541 - 127
54 x 6
24 : 6
Câu 2 : Tính:
5 x 7 + 27
80 : 2 – 13
Câu 3 : Tìm X
x x 4 = 32
X : 6 = 12
1
Câu 4 : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được
số vải đó. Hỏi cửa
5
hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh ?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 3
Thời gian : 40 phút
I. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928 B. 982 C. 899 D. 988
2. - 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:
A. 260 B. 340 C. 430 D. 240
3.
1
3
của 24kg là:
A. 12kg B. 8kg C. 6kg D. 4kg
4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:
A. 410 B. 400 C. 140 D. 310
5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:
A. 18; 21; 24 B. 16; 17; 18 C. 17; 19; 21 D. 18; 20; 21
7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là
A. 68cm B D
B. 86cm
C. 46cmD. 76cm A C
8. Hình bên có: A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác
D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 248 + 136 b) 375 - 128 c) 48 x 6 d) 49 : 7
Bài 2: Tính:
a) 84 x 7 – 99 b) 23 x 9 + 15
Bài 3:Tìm x:
a) x x 6 = 42 b) 24 : x = 4
Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ
nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?
10cm
17cm
19cm
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011-2012 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011-2012 9 10 195