Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2014-2015

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Mỹ Hiệp
Họ và tên: ...................................
Lớp: …

KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Công nghệ 7 - Ngày kiểm tra: 27/12/2014
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời phê của giáo viên

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 Điểm )
Chọn và ghi vào bài làm chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?
A. pH = 3 - 9 B. pH < 6,5
C. pH = 6,6 - 7,5
D. pH >7,5
Câu 2. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?
A. Supe lân, phân heo, urê.
B. Urê, NPK, Supe lân.
C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.
D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.
Câu 3. Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tấng đất dày cho cây
sinh trưởng, phát triển tốt?
A. Cày đất.
B. Bừa đất.
C. Đập đất.
D. Lên luống.
Câu 4. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?
A. Phương pháp canh tác.
B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.
C. Phương pháp hóa học.
D. Phương pháp thủ công.
Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?
A. Đất cát.
B. Đất thịt nặng.
C. Đất thịt nhẹ.
D. Đất cát pha.
Câu 6. Muốn phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả nhất cần áp dụng biện pháp phòng trừ nào dưới
đây?
A. Biện pháp sinh học.
B. Biện pháp tổng hợp và phối hợp các biện pháp.
C. Biện pháp hóa học.
D. Biện pháp phối hợp kiểm dịch và canh tác.
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7.0 Điểm )
Câu 1 (2 điểm):
Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta.
Câu 2 (2 điểm):
Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp
thường dùng bón thúc.
Câu 3 (1,5 điểm):
Thế nào là biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn nào? giai đoạn nào gây
hại nhiều nhất cho cây trồng?
Câu 4 (1,5 điểm):
Kể tên 3 chủng loại côn trùng hoặc động vật có lợi (tiêu diệt sâu hại) và 3 chủng loại có hại (phá
hoại mùa màng).
BÀI LÀM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Câu

1

Đáp án đúng
PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 Điểm)

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM – CN 7
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Mỗi lựa chọn đúng được : 0,5 điểm.
Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án đúng

C

B

D

D

A

B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 Điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Ý

Nội dung

Điểm

Vai trò trồng trọt

- Lương thực, thực phẩm cho con người, cho chăn nuôi.
- Nguyên liệu cho các nhà máy.
- Nông sản cho xuất khẩu.

0,5
0,5
0,5

Nhiệm vụ trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu.

0,5

Câu 2 (2 điểm):
Phân hữu cơ, phân
lân

Dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡ...
Trường THCS Mỹ Hiệp KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2014-2015
Họ tên: ................................... Môn: Công nghệ 7 - Ngày kiểm tra: 27/12/2014
Lớp: Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm Lời phê của giáo viên
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 Điểm )
Chọn ghi vào bài làm ch cái đầu câu em cho đúng trong các câu sau:
Câu 1. Đất trung tính trị số pH dao động trong khoảng nào?
A. pH = 3 - 9 B. pH < 6,5 C. pH = 6,6 - 7,5 D. pH >7,5
Câu 2. Nhóm phân nào sau đây phân hóa học?
A. Supe lân, phân heo, urê. B. Urê, NPK, Supe n.
C. Phân trâu, bò; o dâu; DAP. D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.
Câu 3. Công việc làm đất nào tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tấng đất dày cho cây
sinh trưởng, phát triển tốt?
A. Cày đất. B. Bừa đất. C. Đập đất. D. Lên luống.
Câu 4. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?
A. Phương pháp canh tác. B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.
C. Phương pháp a học. D. Phương pháp th công.
Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ ớc chất dinh dưỡng kém nhất?
A. Đất cát. B. Đất thịt nặng. C. Đất thịt nhẹ. D. Đất cát pha.
Câu 6. Muốn phòng trừ sâu bệnh hại hiệu qu nhất cần áp dụng biện pháp phòng trừ nào dưới
đây?
A. Biện pháp sinh học. B. Biện pháp tổng hợp phối hợp các biện pháp.
C. Biện pháp hóa học. D. Biện pháp phối hợp kiểm dịch canh tác.
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7.0 Điểm )
Câu 1 (2 điểm):
Nêu vai t nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta.
Câu 2 (2 điểm):
Giải thích sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp
thường dùng bón thúc.
Câu 3 (1,5 điểm):
Thế nào biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn nào? giai đoạn nào gây
hại nhiều nhất cho cây trồng?
Câu 4 (1,5 điểm):
Kể n 3 chủng loại côn trùng hoặc động vật lợi (tiêu diệt u hại) và 3 chủng loại hại (phá
hoại mùa màng).
BÀI LÀM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án đúng
PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 Điểm)
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2014-2015 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2014-2015 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2014-2015 9 10 302