Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 1......
ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
Năm học 2012 - 2013

…………………………………………………………...………………………

Đọc :

…………………………………………………………………………………...

Viết :

…………………………………………………………………………………...

TB :
A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng
1- Đọc vần:
GV chỉ cho HS đọc 5 vần bất kì trong các vần sau:
uôn

êt

iêng

ang

ưt

ươm

iêm

uông

inh

ương

iêm

ot

anh

ăt

uôm

ât

in

eng

ươi

êm

uôi

yên

ưng

un

2 - Đọc từ ngữ:
GV chỉ cho HS đọc 5 từ ngữ bất kì trong các từ ngữ sau:
cánh buồm

ngọn gió

hình tròn

tiếng nói

hàm răng

cây chuối

mặt trời

bữa cơm

bay lượn

múi bưởi

tháng tám

ngào ngạt

thanh gươm

xem tranh

giữ gìn

Hà Nội

bệnh viện

trắng muốt

nhà trường

mong muốn

3- Đọc câu:
GV chỉ cho HS đọc 2 trong những câu sau:
+ Đàn chim én bay về phương nam tránh rét.
+ Cánh đồng ven sông vàng xuộm màu hoa cải.
+ Đàn bướm đang bay lượn trong vườn.
+ Trên cành cây, chim hót líu lo.
II - Đọc hiểu
1- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm:
iên hay yên:
v............ phấn

........ ..ngựa

đàn k..................

2- Nối ô chữ cho phù hợp:
Bé thả

bừa bãi.

Không vứt giấy vụn

xanh ngắt.

Bầu trời

bóng bay.

.

B- KIỂM TRA VIẾT (HS viết vào giấy ô li)
GV đọc cho HS viết:
- ai, inh, êm, ương, au, uôi, ôt, eng, ang, yêu.
- cánh buồm, sao đêm, rửa mặt, con đường.
- Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.

Họ và tên GV coi, chấm

Chữ ký của phụ huynh học sinh

.................................................

.................................................

Hướng dẫn đỏnh giỏ:
1. Kiểm tra đọc: 10 điểm
- Đọc vần : 2 điểm
+ Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần.
+ Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không được điểm.
- Đọc từ ngừ : 2 điểm
+ Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/từ ngữ.
+ Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không được điểm.
- Đọc câu : 3 điểm
+ Đọc đúng, to, rõ ràng, trụi chảy: 1,5 điểm/câu.
+ Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không được điểm.
- Làm bài tập đọc hiể: 3 điểm
+ Điền vần: 1, 5 điểm (điền đúng: 0,25 điểm/vần. Điền sai hoặc không điền được không được điểm.
+ Đọc hiểu và nối đúng : 1,5 điểm (0,5điểm/cặp từ ngữ).
+ Nối sai hoặc không nối được : không được điểm.
2. Kiểm tra viết: 10 điểm
- Viết vần : 2 điểm
+ Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/vần
+ Viết đúng, không đều nột, không đúng cỡ c...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 1......
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC 1
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
Năm học 2012 - 2013
ĐIỂM
Đọc :
Viết :
TB :
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng
1- Đọc vần:
GV chỉ cho HS đọc 5 vần bất trong các vần sau:
uôn êt iêng ang ưt ươm
iêm uông inh ương iêm ot
anh ăt uôm ât in eng
ươi êm uôi yên ưng un
2 - Đọc từ ngữ:
GV chỉ cho HS đọc 5 từ ngữ bất trong các từ ngữ sau:
cánh buồm ngọn gió hình tròn tiếng nói hàm răng
cây chuối mặt trời bữa cơm bay lượn múi bưởi
tháng tám ngào ngạt thanh gươm xem tranh giữ gìn
Nội bệnh viện trắng muốt nhà trường mong muốn
3- Đọc câu:
GV chỉ cho HS đọc 2 trong những câu sau:
+ Đàn chim én bay về phương nam tránh rét.
+ Cánh đồng ven sông vàng xuộm màu hoa cải.
+ Đàn bướm đang bay lượn trong vườn.
+ Trên cành cây, chim hót u lo.
II - Đọc hiểu
1- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm:
iên hay yên:
v............ phấn ........ ..ngựa đàn k..................
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương 9 10 545