Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 3...............................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2012 - 2013

(Thời gian 60 phút, không thời gian giao đề và kiểm tra đọc thành tiếng)
Đọc :

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………

Viết :

…………………………………………………………………………………...

TB :

…………………………………………………………………………………...

A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm)
Bài đọc....................................................................................................................
II. Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm bài đọc sau:
Đường bờ ruộng sau đêm mưa
Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức
Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên
mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều
tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.
Bạn Hương cầm lấy tay cụ:
- Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.
Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:
- Cụ để cháu dắt em bé.
Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:
- Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.
Các em vội đáp:
- Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già
và trẻ nhỏ.
(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:
Câu 1 (0,5 điểm): Hương và các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào?
A. Hai bà cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ.
B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ.
C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.
Câu 2 (0,5 điểm): Hương và các bạn đã làm gì?
A. Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.
B. Nhường đường cho hai bà cháu.
C. Không nhường đường cho hai bà cháu.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
A. Phải chăm học, chăm làm.
B. Đi đến nơi, về đến chốn.
C. Biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.
Câu 4 (1 điểm):
a) Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu: "Tay cụ dắt một em nhỏ."
b) Từ chỉ đặc điểm trong câu "Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ." là:
A. đổ.

B. mỡ.

C. trơn.

Câu 5 (1 điểm): Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ " được cấu tạo theo mẫu câu:
A. Ai là gì ?

B. Ai làm gì ?

C. Ai thế nào ?

Câu 6 (1 điểm): Ghi...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 3...............................................
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC 1
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2012 - 2013
(Thời gian 60 phút, không thời gian giao đề kiểm tra đọc thành tiếng)
ĐIỂM
Đọc :
Viết :
TB :
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm)
Bài đọc....................................................................................................................
II. Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm bài đọc sau:
Đường bờ ruộng sau đêm mưa
Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh t Đức
Thượng phải men theo bờ cỏ đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
Chợt một cụ g từ phía trước đi lại. Tay c dắt một em nhỏ. Em bé đi trên b cỏ còn cụ đi trên
mặt đường trơn. Vất vả lắm hai cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều
tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già em nhỏ.
Bạn Hương cầm lấy tay cụ:
- Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.
Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:
- Cụ để cháu dắt em bé.
Đi khỏi quãng đường lội, cụ cảm động nói:
- Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này tốt lắm. rất cảm ơn các cháu.
Các em vội đáp:
- Thưa cụ, c đừng bận tâm ạ. Thầy giáo cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người g
trẻ nhỏ.
(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất hoàn thành tiếp các bài tập sau:
Câu 1 (0,5 điểm): Hương các bạn gặp cụ em trong hoàn cảnh nào?
A. Hai cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ.
B. đi trên mặt đường trơn còn em đi bờ cỏ.
C. Hai cháu dắt nhau đi bờ cỏ.
Câu 2 (0,5 điểm): Hương các bạn đã làm gì?
A. Nhường đường giúp hai cháu đi qua quãng đường lội.
B. Nhường đường cho hai cháu.
C. Không nhường đường cho hai cháu.
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương 9 10 213