Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 7 năm học 2014 2015 Trường THCS Nghĩa Trung, Tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG - NGHĨA ĐÀN- NGHỆ AN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NGỮ VĂN LỚP 7 – NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu đề kiểm tra:
1.KT: Nắm được kiến thức về ba phân môn: Văn, tiếng Việt, Tập làm văn.
2. KN: Hệ thống hóa các kiến thức đã học.
3.TĐ: Tự đánh giá được trình độ tiếp thu của bản thân, học tốt hơn.
II. Hình thức kiểm tra:
- Tự luận. Học sinh làm bài kiểm tra trong vòng 90 phút.
III. Thiết lập ma trận:
ĐỀ CHẴN
Tên chủ đề
Chủ
đề 1
Văn
học

- Ca dao
-Văn bản
Bánh trôi
nước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %
Chủ
đề 2:
Tiếng
việt

Nhận biết

Thông hiểu

Chép lại bài
ca dao số 1

Nội dung và
nghệ thuật
bài „ Sông
núi nước
Nam”
Số câu: 1
Số điểm: 1
=10%

Số câu: 1
Số điểm: 1
=10%
- Từ đồng
âm.
- Từ trái
nghĩa

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Cộng

Số câu: 2
Số điểm: 2
= 20%

Thế nào là
từ đồng âm?
Cho vd

Điền từ trái
nghĩa thích
hợp vào các
câu thành ngữ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %

Số câu: 1/2
Số điểm:0,5
=5%

Số câu 1
Số điểm : 1
=10 %

Số câu: 1/2
Số điểm:0,5
=5%

Số câu: 2
Số điểm: 2
= 20%

Chủ
Văn biểu
đề 3: cảm
Tập
làm
văn
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %

Đúng thể
loại văn biểu
cảm.

Phát biểu
được tình cảm
đối với người
thân

Số điểm: 1
= 10%

Số điểm: 1
= 10%

Số điểm: 2
= 20%

Sát với bố
cục, có liên
kết, có mạch
lạc, nội dung
sâu sắc.
Số câu: 1
Số điểm: 2
= 20%

Số câu: 1
Số điểm: 6
= 60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ: %

Số câu: 1,5
Số điểm:2,5
= 25%

Số câu: 1
Số điểm: 2
=20%

Số câu: 1
Số điểm: 3
=30%

Số câu: 1,5
Số điểm: 2,5
= 25%

Số câu: 5
Số điểm: 10
= 100%

Biết cách
làm bài văn
biểu cảm.

TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG- NGHĨA ĐÀN- NGHỆ AN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NGỮ VĂN LỚP 7 – NĂM HỌC 2014 - 2014
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm

Lời phê của thầy (cô)

ĐỀ RA
Câu 1: Chép lại bài ca dao số 1 nói về tình cảm gia đình (công lao của cha mẹ). (1 điểm)
Câu 2: Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Sông núi nước Nam” (1 điểm)
Câu 3: Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ? (1 điểm)
Câu 4: Điền từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngừ sau: (1 điểm)
- Chân cứng đá …
- Chạy sấp chạy …
- Mắt nhắm mắt …
- Gần nhà … ngõ
Câu 5: “ Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau
đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!”
từ hình ảnh người mẹ trong văn bản “ Mẹ tôi” em hãy phát biểu cảm nghĩ về người mẹ
của mình.
6 điểm)
Bài làm
.........................................................................................................................
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG - NGHĨA ĐÀN- NGHỆ AN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC K I NGỮ VĂN LỚP 7 NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu đề kiểm tra:
1.KT: Nắm được kiến thức về ba phân môn: Văn, tiếng Việt, Tập làm văn.
2. KN: H thống a các kiến thức đã học.
3.TĐ: Tự đánh giá được trình đ tiếp thu của bản thân, học tốt n.
II. nh thức kiểm tra:
- Tự luận. Học sinh làm bài kiểm tra trong ng 90 phút.
III. Thiết lập ma trận:
ĐỀ CHẴN
Tên chủ đ
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp đ thấp Cấp đ cao
Chủ
đề 1 - Ca dao
-Văn bản
Bánh trôi
nước
Chép lại i
ca dao số 1
Nội dung và
nghệ thuật
bài Sông
núi nước
Nam”
Văn
học
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %
Số u: 1
Số điểm: 1
=10%
Số câu: 1
Số điểm: 1
=10%
Số câu: 2
Số điểm: 2
= 20%
Chủ
đề 2:
Tiếng
việt
- Từ đồng
âm.
- Từ trái
nghĩa
Thế o là
từ đồng âm?
Cho vd
Điền từ trái
nghĩa thích
hợp o c
câu thành ngữ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %
Số u: 1/2
Số điểm:0,5
=5%
Số câu 1
Số điểm : 1
=10 %
Số câu: 1/2
Số điểm:0,5
=5%
Số câu: 2
Số điểm: 2
= 20%
Chủ
đề 3:
Tập
làm
văn
Văn biểu
cảm
Đúng thể
loại văn biểu
cảm.
Biết cách
làm i văn
biểu cảm.
Phát biểu
được tình cảm
đối với người
thân
Sát với bố
cục, liên
kết, mạch
lạc, nội dung
sâu sắc.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ: %
Số điểm: 1
= 10%
Số điểm: 1
= 10%
Số điểm: 2
= 20%
Số câu: 1
Số điểm: 2
= 20%
Số câu: 1
Số điểm: 6
= 60%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ: %
Số u: 1,5
Số điểm:2,5
= 25%
Số câu: 1
Số điểm: 2
=20%
Số câu: 1
Số điểm: 3
=30%
Số câu: 1,5
Số điểm: 2,5
= 25%
Số câu: 5
Số điểm: 10
= 100%
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 7 năm học 2014 2015 Trường THCS Nghĩa Trung, Tỉnh Nghệ An - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 7 năm học 2014 2015 Trường THCS Nghĩa Trung, Tỉnh Nghệ An - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 7 năm học 2014 2015 Trường THCS Nghĩa Trung, Tỉnh Nghệ An 9 10 539