Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 2......

BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Năm học 2012 - 2013

(Thời gian 65 phút, không thời gian giao đề và kiểm tra đọc thành tiếng)
Đọc :

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………

Viết :

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

TB :
A - KIỂM TRA ĐỌC

I - Đọc thành tiếng:
Bài đọc: ..................................................................

Đạt ...../5 điểm

II - Kiểm tra đọc hiểu( 5 điểm): 25 phút
1/ Đọc thầm:
Cây đa quê hương
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả
một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau
ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ
cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang
giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng
như ai đang cười đang nói.
Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa
xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng
trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN
2/ Làm bài tập:
Bài 1 (2điểm) : Dựa vào bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời
đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1/ Nội dung chính của bài văn tả cái gì ?
a. Tuổi thơ của tác giả
b. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu.
c. Tả cây đa.
2/ Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?
a. Lúa vàng gợn sóng.
b. Đàn trâu ra về.
c. Cả hai ý trên.
3/ Bộ phận in đậm, gạch chân trong câu “ Chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát” trả
lời cho câu hỏi :

a. Làm gì ?
b. Như thế nào ?
c. Là gì ?
4/ Trong các cặp từ sau, đâu là cặp từ trái nghĩa ?
a. Lững thững - nặng nề
b. Yên lặng – ồn ào
c. Cổ kính – chót vót
Bài 2 (1 điểm) : Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Ngọn chót vót giữa trời xanh.
Bài 3 ( 1điểm) : Điền dấu câu thích hợp và mỗi ô trồng
Một hôm

Trâu đi ăn về thì nghe phía trước có tiếng cười đùa ầm ĩ

Bài 4 (1 điểm) : Tìm một từ ngữ ca ngợi Bác Hồ và đặt câu với từ em vừa tìm
được.
- Từ ngữ đó là:.............................................
- Đặt câu: ...........................................................................................................

B - KIỂM TRA VIẾT
1) Chính tả (5 điểm): 15 phút
Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng (Đoạn 1, trang 100- TV2/tập 2)
2) Tập làm văn (5 điểm): 25 phút
Đề bài : Viết một đoạn văn ng...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 2......
BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Năm học 2012 - 2013
(Thời gian 65 phút, không thời gian giao đề và kiểm tra đọc thành tiếng)
ĐIỂM
Đọc :
Viết :
TB :
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng:
Bài đọc: .................................................................. Đạt ...../5 điểm
II - Kiểm tra đọc hiểu( 5 điểm): 25 phút
1/ Đọc thầm:
Cây đa quê hương
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó cả
một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau
ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ
cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang
giận dữ. Trong vòm , gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li tưởng chừng
như ai đang cười đang nói.
Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa
xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng
trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN
2/ Làm bài tập:
Bài 1 (2điểm) : Dựa vào bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời
đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1/ Nội dung chính của bài văn tả cái gì ?
a. Tuổi thơ của tác giả
b. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu.
c. Tả cây đa.
2/ Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?
a. Lúa vàng gợn sóng.
b. Đàn trâu ra về.
c. Cả hai ý trên.
3/ Bộ phận in đậm, gạch chân trong câu Chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng máttrả
lời cho câu hỏi :
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương 9 10 662