Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 3......
ĐIỂM

BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2012 – 2013

(Thời gian 65 phút, không kể đọc thành tiếng

Đọc :

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………

Viết :

…………………………………………………………………………………...

TB :

…………………………………………………………………………………...

A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng:
Bài đọc: ............................................................

Đạt ...../5 điểm

II - Kiểm tra đọc hiểu ( 5 điểm) : 25 phút
1/ Đọc thầm bài:
ONG THỢ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường
thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức
giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh,
hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con
đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười.
Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng
rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.
Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía
Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách
mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của
Ong Thợ trở lại thênh thang.
Theo VÕ QUẢNG
2/ Làm bài tập:
Bài 1 (2,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi sau:
a) Tổ ong mật nằm ở đâu?
a. Trên ngọn cây.

b. Trong gốc cây.

c. Trên cành cây.

b) Quạ đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
a. Để đi chơi cùng Ong Thợ.
b. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.
c. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.
c) Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?
a. Ông mặt trời nhô lên cười.
b. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.
c. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

d) Câu “Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” thuộc mẫu câu nào em
đã
học ?
a. Ai là gì ?
b. Ai làm gì ?
c. Ai thế nào ?
e) Bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? trong câu “Con đường trước mắt Ong Thợ mở
rộng thênh thang.” là:
a. Con đường
b. Con đường trước mắt
c. Con đường trước mắt Ong Thợ
Bài 2( 1 điểm) : Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm.
Ong Thợ chăm chỉ và nhanh nhẹn.
Bài 3 (1,5điểm): Em chọn dấu chấm(.) dấu chấm hỏi(?) hay dấu chấm than(!) để
điền vào ô trống dưới đây:
a. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào
b. Nếu ta thường xuyên tập luyện thể thao sẽ làm cho cơ thể cường tráng
c. Bạn hãy giúp tôi nào
B - KIỂM TRA VIẾT (HS làm vào giấy kẻ ô li)
1) Chính tả (5điểm): 15 phút
- Bài viết: Quà của đồn...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 3......
BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2012 – 2013
(Thời gian 65 phút, không kể đọc thành tiếng
ĐIỂM
Đọc :
Viết :
TB :
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng:
Bài đọc: ............................................................ Đạt ...../5 điểm
II - Kiểm tra đọc hiểu ( 5 điểm) : 25 phút
1/ Đọc thầm bài:
ONG THỢ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường
thức dậy sớm, suốt ngày m việc không chút nghỉ ngơi. Ong Th vừa thức
giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. các vườn chung quanh,
hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con
đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười.
Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng
rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.
Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó thằng Quạ Đen. lướt về phía
Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách
mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của
Ong Thợ trở lại thênh thang.
Theo VÕ QUẢNG
2/ Làm bài tập:
Bài 1 (2,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi sau:
a) Tổ ong mật nằm ở đâu?
a. Trên ngọn cây. b. Trong gốc cây. c. Trên cành cây.
b) Quạ đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
a. Để đi chơi cùng Ong Thợ.
b. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.
c. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.
c) Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?
a. Ông mặt trời nhô lên cười.
b. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.
c. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương 9 10 894