Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 TP Cần Thơ năm 2012 2013 môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012-2013
-----------------MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Câu 1 (3,0 điểm)
Giải các phương trình sau:
1) 3 x 2  13 x  4  0 ;
2) x 4  2012 x 2  2013  0 ;
3)

x2
1
3

 .
x5 x2
2

Câu 2 (1,5 điểm)
Cho phương trình: 2 x 2  4 x  m  3  0 (*), với m là tham số thực. Tìm các giá trị của
tham số m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 , thỏa mãn điều kiện

x12  x22  x1 x2  8 .
Câu 3 (1,5 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có kích thước chiều rộng bằng

1
kích thước chiều dài và có
3

diện tích bằng 507m 2 . Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật đó.
Câu 4 (4,0 điểm)
Cho đường tròn  O; R  . Từ một điểm M ở ngoài đường tròn  O  , kẻ hai tiếp tuyến MA
và MB với đường tròn  O  ( A và B là các tiếp điểm). Một cát tuyến bất kỳ qua M cắt
đường tròn  O  tại C và D ( C nằm giữa M và D )
1) Chứng minh rằng OM vuông góc với AB ;

2) Cho 
AMB  600 . Tính diện tích hình quạt tròn OAB theo R ;
3) Gọi I là trung điểm của DC . Chứng minh rằng các điểm A , O , I , B , M cùng
nằm trên một đường tròn;
4) Gọi H là giao điểm của OM và AB . Chứng minh rằng MC.MD  MH .MO .

-------HẾT------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ................................................. Số báo danh: ...........................
Chữ kí của giám thị 1: ................................ Chữ kí của giám thị 2: ................................

KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2012 – 2013

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TP. CẦN THƠ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9
BÀI
1.

2.

NỘI DUNG LỜI GIẢI

ĐIỂM

1 
S   ; 4
3 

1,0

3x 2  13x  4  0

x 4  2012 x 2  2013  0
Phương trình trung gian : t 2  2012t  2013  0
a – b + c = 1 + 2012 – 2013 = 0
 t1  1 ; t2  2013



S =  2013 ; 2013

1



0,5

x2
1
3

  1
x 5 x 2
2
3.

Điều kiện: x  5 ; x  2

Khử mẫu, đưa về phương trình 5 x 2  19 x  12  0
4
x1  3 ; x2 
5
4
 
S  3; 
 5
Phương trình 2 x 2  4 x  m  3  0 (*) có hai nghiệm phân biệt
khi :  '  4  2(m  3)  10  2m  0  m  5
Ta có :

2
Do đó :

0,5

x1  x2  2
m3
x1.x2 
2
2
2
2
x1  x2  x1 x2   x1  x2   x1 x2  8
m3
4
 8  m  5 (thỏa mãn điều kiện)
2

Gọi chiều dài của khu vườn là x ( m ; x > 0).

1
x.
3
1
Theo giả thiết đề bài ta có : x  x  507  x  39 (m)
3

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Chiều rộng của khu vườn là

3




Chu vi của khu ...
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PH CẦN THƠ
----------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012-2013
------------------
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm i: 90 phút (không kể thời gian giao đề).
u 1 (3,0 điểm)
Giải các phương trình sau:
1)
2
3 13 4 0
x x
;
2)
4 2
2012 2013 0
x x
;
3)
2 1 3
5 2 2
x
.
u 2 (1,5 điểm)
Cho phương trình:
2
2 4 3 0
x x m
(*), với m là tham s thực. Tìm các giá trị của
tham s
m
để phương trình (*) có hai nghim phân biệt
1 2
,
x x
, thỏa mãn điều kiện
2 2
1 2 1 2
8
x x x x
.
u 3 (1,5 điểm)
Mt khu vườn hình chnhật kích thước chiều rộng bằng
1
3
kích thước chiều dài
din tích bng
2
507
m
. Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật đó.
u 4 (4,0 điểm)
Cho đường tròn
;
O R
. Từ một điểm
M
ngoài đường tròn
O
, khai tiếp tuyến
MA
MB
với đường tròn
O
(
A
B
các tiếp điểm). Một cát tuyến bất kỳ qua
M
cắt
đường tròn
O
tại
C
D
(
C
nằm giữa
M
D
)
1) Chứng minh rng
OM
vuông góc vi
AB
;
2) Cho
0
60
AMB
. Tính diện tích hình quạt tròn
OAB
theo
R
;
3) Gọi
I
trung điểm của
DC
. Chng minh rằng các điểm
A
,
O
,
I
,
B
,
M
cùng
nằm trên một đường tròn;
4) Gọi
H
là giao điểm của
OM
AB
. Chứng minh rằng
. .
MC MD MH MO
.
-------HẾT-------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
H và tên thí sinh: ................................................. Số báo danh: ...........................
Chữ kí ca giám thị 1: ................................ Ch kí của giám thị 2: ................................
Đ
Ề CHÍNH THỨC
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 TP Cần Thơ năm 2012 2013 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 TP Cần Thơ năm 2012 2013 môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 TP Cần Thơ năm 2012 2013 môn Toán 9 10 67