Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán

Được đăng lên bởi emlamnguoilon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10
NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Thời gian: 90 phút)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = -x2 - 2x + 3
a/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và đường thẳng y = x - 1
Bài 2: (1,5 điểm)
Cho phương trình: mx2 - 3(m + 1)x + 5 = 0
a/ Giải phương trình khi m = 1
b/ Tìm m để phương trình có một nghiệm x = 2. Tìm nghiệm còn lại.
Bài 3: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;2), B(-2;6), C(9;8)
a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của tam giác.Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.
b) Tìm tọa độ D sao cho hình thang ABCD có cạnh đáy BC = 2AD.
Bài 4: (1,0 điểm)

Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng:
nào?

. Đẳng thức xảy ra khi

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm):
Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.
A- Chương trình cơ bản:
Bài 5a (2,0 điểm):
Giải phương trình:
Bài 6a (1,0 điểm):

Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Gọi M , N và P lần lượt là trung điểm của các đoạn
AB, ACvà BC. Tính AG theo hai vectơ AM và AN
B- Chương trình nâng cao:
Bài 5b (2,0 điểm):

Giải hệ phương trình:
Bài 6b (1,0 điểm):
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC, còn P là trọng tâm
tam giác AND. Tính NP theo hai vectơ NA và ND.
ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian: 90 phút)
Câu 1: ( 4 điểm)
Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về
vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
Câu 2: (6 điểm) Cảm nhận của anh(chị) về bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão:
Phiên âm:
Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu,
Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.
Dịch thơ:
Múa giáo non sông trải mấy thu,
Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.
Công danh nam tử còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian: 45 phút)
Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày những thành tựu về nền văn hóa của vương quốc Lào. Những điểm tương
đồng của hai nền văn hóa Lào và Campuchia?
Câu 2: (3.0 điểm)
Cho biết điểm giống và khác nhau giữa chế độ phong kiến phương Đông với chế độ
phong kiến Tây Âu?

Câu 3: (4.0 điểm)
Nét chính diễn biến và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. Phân tích nguyên nhân,
điều kiện quan trọng nhất quyết định sự thành công của cuộc phát kiến địa lí?

...
SỞ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10
NĂM HỌC: 2012 - 2013
ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Thời gian: 90 phút)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = -x2 - 2x + 3
a/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và đường thẳng y = x - 1
Bài 2: (1,5 điểm)
Cho phương trình: mx2 - 3(m + 1)x + 5 = 0
a/ Giải phương trình khi m = 1
b/ Tìm m để phương trình có một nghiệm x = 2. Tìm nghiệm còn lại.
Bài 3: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;2), B(-2;6), C(9;8)
a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của tam giác.Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.
b) Tìm tọa độ D sao cho hình thang ABCD có cạnh đáy BC = 2AD.
Bài 4: (1,0 điểm)
Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xảy ra khi
nào?
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm):
Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.
A- Chương trình cơ bản:
Bài 5a (2,0 điểm):
Giải phương trình:
Bài 6a (1,0 điểm):
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán - Người đăng: emlamnguoilon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán 9 10 715