Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra học kì 1 môn tự chọn 6

Được đăng lên bởi tuyenthainguyen-bh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD&ĐT Bắc Hà
Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015-2016
Môn: Tự chọn 6
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
Đề 1
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. (2 ®iÓm).
Câu 1:Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các câu sau ?
1. Tổng số cán bộ giáo viên toàn trường trong thời điểm hiện tại là:
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
2. Thầy hiệu trưởng nhà trường là:
A. Nguyễn Tiến Thành
B. Đỗ Tiến Thành
C. Phạm Trung Thành
D. Phạm Văn Thành
3. Cô tổng phụ trách đội hiện tại của nhà trường là:
A. Giàng Thào Mỷ
B. Lý Thào Mỷ
C. Sùng Thào Mỷ
D. Cư Thị Mỷ
4. Thầy (Cô) nào là chủ tịch công đoàn nhà trường?
A. Nguyễn Thị Lan Phương
B. Nguyễn Phương Thúy
C. Đoàn Mạnh Tưởng
D. Bùi Hữu Phồn
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 2(2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Trong lớp học của em, có một bạn gái đi học muộn 3 tuổi. Khi lên lớp 6 bạn ấy
thường bị các bạn trong lớp xa lánh do không cùng lứa tuổi nên bạn ấy thường chán nản
và hay nghỉ học ở nhà.
( Kỹ năng thông cảm, chia sẻ )
Câu hỏi: Là một thành viên trong lớp học em sẽ làm gì để giúp bạn ấy tiếp tục theo
học.
Câu 3. (2 điểm)
Để đạt được kết quả tốt trong học tập, theo em cần phải có phương pháp học tập như
thế nào?
Câu 4. (3 điểm)
Thế nào là kĩ năng đảm nhận trách nhiệm ? Ý nghĩa của việc đảm nhận trách nhiệm ?
Câu 5. (1 điểm)
Em hãy kể tên ít nhất 4 bài hát chủ đề về thầy, cô giáo ?

Phòng GD&ĐT Bắc Hà
Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015-2016
Môn: Tự chọn 6
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
Đề 2
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. (2 ®iÓm).
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các câu sau ?
1.Tổng số cán bộ giáo viên toàn trường trong thời điểm hiện tại là:
A. 22
B. 24
C. 26
D. 27
2. Thầy hiệu trưởng nhà trường là:
A. Nguyễn Tiến Thành
B. Phạm Văn Thành
C. Đỗ Tiến Thành
D. Phạm Trung Thành
3. Thầy (Cô) nào là chủ tịch công đoàn nhà trường?
A. Nguyễn Thị Lan Phương
B. Nguyễn Phương Thúy
C. Đoàn Mạnh Tưởng
D. Bùi Hữu Phồn
4. Cô tổng phụ trách đội hiện tại của nhà trường là:
A. Giàng Thào Mỷ
B. Lý Thào Mỷ
C. Sùng Thào Mỷ
D. Cư Thị Mỷ
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 2 (2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Trong lớp học của em, có một bạn gái gia đình hoàn cảnh đăc biệt khó khăn, bạn ấy
thường xuyên phải nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ.
( Kỹ năng thông cảm, chia sẻ )
Câu hỏi: Là một thành viên trong lớp học em sẽ làm gì để giúp bạn ấy tiếp tục theo
học.
Câu 3. (2 điểm)
Để đạt được kết quả tốt trong học tập, theo em cần phải c...
Phòng GD&ĐT Bắc Hà
Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015-2016
Môn: Tự chọn 6
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
Đề 1
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. (2 ®iÓm).
Câu 1:Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các câu sau ?
1. Tổng số cán bộ giáo viên toàn trường trong thời điểm hiện tại là:
A. 21 B. 22 C. 23 D. 24
2. Thầy hiệu trưởng nhà trường là:
A. Nguyễn Tiến Thành B. Đỗ Tiến Thành
C. Phạm Trung Thành D. Phạm Văn Thành
3. Cô tổng phụ trách đội hiện tại của nhà trường là:
A. Giàng Thào Mỷ B. Lý Thào Mỷ
C. Sùng Thào Mỷ D. Cư Thị Mỷ
4. Thầy (Cô) nào là chủ tịch công đoàn nhà trường?
A. Nguyễn Thị Lan Phương B. Nguyễn Phương Thúy
C. Đoàn Mạnh Tưởng D. Bùi Hữu Phồn
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 2(2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Trong lớp học của em, có một bạn gái đi học muộn 3 tuổi. Khi lên lớp 6 bạn ấy
thường bị các bạn trong lớp xa lánh do không cùng lứa tuổi nên bạn ấy thường chán nản
và hay nghỉ học ở nhà.
( Kỹ năng thông cảm, chia sẻ )
Câu hỏi: Là một thành viên trong lớp học em sẽ làm gì để giúp bạn ấy tiếp tục theo
học.
Câu 3. (2 điểm)
Để đạt được kết quả tốt trong học tập, theo em cần phải có phương pháp học tập như
thế nào?
Câu 4. (3 điểm)
Thế nào là kĩ năng đảm nhận trách nhiệm ? Ý nghĩa của việc đảm nhận trách nhiệm ?
Câu 5. (1 điểm)
Em hãy kể tên ít nhất 4 bài hát chủ đề về thầy, cô giáo ?
đề kiểm tra học kì 1 môn tự chọn 6 - Trang 2
đề kiểm tra học kì 1 môn tự chọn 6 - Người đăng: tuyenthainguyen-bh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra học kì 1 môn tự chọn 6 9 10 513