Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ I, LỚP 7
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Đề bài: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG (BÀI 17)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu về bìa lịch và ý nghĩa của nó.
- Biết cách bố cục và sử dụng màu sắc hài hoà, hấp dẫn.
- Biết tìm chọn hoạ tiết, phù hơp với mục đích trang trí (dùng vào dịp đầu
xuân).
Kĩ năng
- Vận dụng sáng tạo các thể thức trang trí vào bìa lịch.
- Làm được 1 bìa lịch theo ý thích, sắp xếp được mảng chính phụ đẹp mắt,
làm tăng vẻ đẹp của bố cục giữa chữ số và hoạ tiết.
- Vẽ màu tươi sáng.
Thái độ
Có ý thức vận dụng bài học vào cuộc sống để làm đẹp môi trường và cuộc
sống xung quanh.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Làm bài trên khổ giấy A4. Hình thức bìa lịch tự chọn (tròn, vuông, hình
chữ nhật).
- Màu sắc tự do.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Sắp xếp được bố cục mảng hình đẹp, cân đối giữa chữ số và hoạ tiết.
- Lựa chọn hình ảnh, họa tiết phù hợp với nội dung.
- Biết phối hợp các màu với nhau tạo hoà sắc riêng, hấp dẫn.

- Sản phẩm mang phong cách sáng tạo riêng, độc đáo.
- Có thể sử dụng trong thực tế.
Loại khá (7 - 8 điểm):
- Bố cục giữa chữ và họa tiết tương đối hợp lí.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5-6 điểm):
- Hình ảnh chưa thể hiện được nội dung trang trí.
- Màu sắc chưa có đậm nhạt.
- Bố cục bài vẽ còn rời rạc, thiếu sự thống nhất.
Loại yếu kém (dưới 5điểm):
Không đạt các yêu cầu trên.

...
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K I, LP 7
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: TRANG TRÍ BÌA LCH TREO TƯỜNG (BÀI 17)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu v bìa lch ý nghĩa ca .
- Biết cách b cc s dng màu sc hài hoà, hp dn.
- Biết tìm chn ho tiết, phù hơp vi mc đích trang trí (dùng vào dp đầu
xuân).
Kĩ năng
- Vn dng sáng to các th thc trang trí vào bìa lch.
- Làm được 1 bìa lch theo ý thích, sp xếp được mng chính ph đẹp mt,
làm tăng v đẹp ca b cc gia ch s ho tiết.
- V màu tươi sáng.
Thái độ
ý thc vn dng bài hc vào cuc sng để làm đẹp môi trường cuc
sng xung quanh.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- Làm bài trên kh giy A4. Hình thc bìa lch t chn (tròn, vuông, hình
ch nht).
- Màu sc t do.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Sp xếp được b cc mng hình đẹp, cân đối gia ch s ho tiết.
- La chn hình nh, ha tiết phù hp vi ni dung.
- Biết phi hp các màu vi nhau to hoà sc riêng, hp dn.
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật 9 10 874