Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 7
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ

Nhận
biết
TN TL

Lĩnh vực nội dung
C1
Văn Tác giả
học
Phương
thức
biểu
đạt
Nội dung

C4

Nghệ thuật
Tiếng Từ láy
Việt Từ
nghĩa

Tập
là m
văn

Thông
Vận dụng
hiểu
TN
TL Thấp
Cao
TN TL TN TL

1
1

C2

C3
C6

3

C 10

1

C9

1
1

C5
trái

§ại từ

C7

Biện pháp tu
từ

C8

C11

Viết bài văn
biểu cảm

Tổng số câu
Trọng số điểm

Tổng

1
2
C12 1

3
0,75

7
1,75

1
2

Mỗi câu trắc nghiệm: 0,25 điểm
Câu tự luận 11 được 2 điểm; câu 12 được 5, 5 điểm

1

1
12
5,5 10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
• Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Tôi yêu Sài Gòn da diết... Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt
ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới
bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên
trong vắt lại như thuỷ tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu
phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái
tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch
trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.”
(Sài Gòn tôi yêu, Ngữ văn 7, tập 1)
1. Tác giả của đoạn văn trên là ai?
A. Minh Hương
B. Vũ Bằng
C. Thạch Lam
D. Xuân Quỳnh
2. Đoạn văn trên được viết chủ yếu theo phương thức biểu đạt nào?
A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Nghị luận
D. Biểu cảm
3. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
A. Miêu tả những vẻ đẹp riêng của thành phố Sài Gòn
B. Bộc lộ tình yêu sâu sắc của tác giả với Sài Gòn
C. Bình luận về những vẻ đẹp riêng của vùng đất Sài Gòn
D. Giới thiệu những nét riêng về thiên nhiên khí hậu của Sài Gòn
2

4. Cụm từ chỉ thời gian nào không được nhắc đến trong đoạn văn trên?
A. Sáng tinh sương
B. Buổi chiều
C. Đêm khuya
D. Giữa trưa
5. Từ nào sau đây không phải là từ láy?
A. da diết
B. dập dìu
C. thưa thớt
D. phố phường
6. Trong đoạn văn trên, ý nào sau đây không phải là nét riêng của thiên
nhiên và cuộc sống Sài Gòn ?
A. Nhiều hiện tượng thời tiết cùng có trong ngày
B. Thời tiết có sự thay đổi đột ngột, nhanh chóng
C. Bốn mùa trong năm đều có vẻ đẹp riêng, hấp dẫn và quyến rũ
D. Nhịp điệu sống đa dạng trong những thời điểm khác nhau
7. Trong đoạn văn trên, tác giả sử dụng đại từ xưng hô ở ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ hai số ít
B. Ngôi thứ hai số nhiều
C. Ngôi thứ nhất số ít
D. Ngôi thứ nhất số nhiều
8. Từ cây mưa được dùng với phép tu từ gì?
A. Ẩn dụ
B....
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 7
Đề s 2 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
Tng
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Tác gi C 1
1
1
Phương
thc biu
đạt
C 2
1
1
Ni dung C 4
C3
C 6
3
3
V
V
ă
ă
n
n
h
h
c
c
Ngh thut C 10
1
T láy C 5
1
1
T trái
nghĩa
C 9
1
1
§i t C 7
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Bin pháp tu
t
C 8
C11
2
2
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
Viết bài văn
biu cm
C12
1
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
3
0,75
7
1,75
1
2
1
5,5
12
10
Mi câu trc nghim: 0,25 đim
Câu t lun 11 được 2 đim; câu 12 được 5, 5 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn 9 10 194