Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Nghĩa Tân, Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút hoặc 90 phút

Đề số 5: Vẽ tranh đề tài "Ước mơ của em" - Vẽ trên khổ giấy A3,
màu sắc tự chọn

* Thể loại: Vẽ tranh
* Yêu cầu:
+ Học sinh vẽ được một bức tranh thể hiện được ước mơ của mình
theo ý thích.
+ Bố cục đẹp, rõ nội dung, hình ảnh chọn lọc.
+ Bài vẽ có sáng tạo.
* Đáp án và cho điểm
- Vẽ đúng yêu cầu đề bài:

2 điểm

- Hình dáng sinh động, hấp dẫn, bố cục tốt, sáng tạo.

3 điểm

- Màu sắc đẹp rõ nội dung, có đậm nhạt.

3 điểm

- Bài vẽ sạch đẹp.

1 điểm

...
TRƯỜNG THCS PHÙ L
THÀNH PH NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút hoc 90 phút
Đề s 5: V tranh đề tài "Ước mơ ca em" - V trên kh giy A3,
màu sc t chn
* Th loi: V tranh
*u cu:
+ Hc sinh v được mt bc tranh th hin được ước mơ ca mình
theo ý thích.
+ B cc đẹp, ni dung, hình nh chn lc.
+ Bài v cóng to.
* Đáp án cho đim
- V đúng yêu cu đề bài: 2 đim
- Hình dáng sinh động, hp dn, b cc tt, sáng to. 3 đim
-u sc đẹp ni dung, có đậm nht. 3 đim
- Bài v sch đẹp. 1 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Nghĩa Tân, Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Nghĩa Tân, Hà Nội 9 10 384