Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đồng Nai, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI -

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
VD thấp

TN
Văn
học

Tác phẩm

Câu 1

Tác giả

Câu 2

Phương thức biểu
đạt
Thể loại
Tiếng
Việt

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Câu 4
Câu 3

Nội dung

Câu 5

Trường từ vựng

Câu 9

Cấp độ nghĩa

Câu 10

Nói giảm, nói tránh

Câu 12

Câu ghép

Câu 6

Từ tượng thanh,
tượng hình

TLV

TL

VD cao

Câu
11

Dấu ngoặc kép

Câu 8

Tình thái từ, trợ từ

Câu 7

Tạo lập đoạn văn
thuyết minh
Tạo lập văn bản

1bài

Tổng số câu, số điểm

4
(1 đ)

8
(2đ)

1
(7 đ)

Tỷ lệ

10%

20 %

70%

5%

25%

1

0%

70%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ
cái trước câu trả lời đúng.
“Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn – xi, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo
mành lên.
Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó.
Giôn – xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi cô gọi Xiu đang quấy món cháo gà
trên lò hơi đốt.
“Em thật là con bé hư, chị Xiu thân yêu ơi !”, Giôn – xi nói: “Có một cái gì
đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như
thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít
rượu vang đỏ và – khoan – đưa cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc
gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng…”
(SGK Ngữ văn 8, tập 1, trang 88)
1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào ?
A. Cô bé bán diêm
B. Hai cây phong
C. Đánh nhau với cối xay gió
D. Chiếc lá cuối cùng
2. Tác giả của văn bản ấy là ai ?
A. Ai – ma - tốp
B. O. Hen – ri
C. Xéc – van – tét
D. An – đéc – xen
3. Văn bản chứa đoạn trích thuộc thể loại nào ?
A. Truyện ngắn
B. Hồi ký
C. Tiểu thuyết
D. Phóng sự
4. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì ?
A. Biểu cảm
B. Nghị luận
2

C. Tự sự
D. Miêu tả
5. Nội dung chính của đoạn trích là gì ?
A. Tình yêu mãnh liệt của Xiu với Giôn – xi
B. Tình yêu mãnh liệt của Giôn – xi với cuộc sống
C. Tâm trạng chán chường của Giôn xi
D. Sự thức tỉnh và niềm tin vào cuộc sống của Giôn – xi
6. Câu văn: “Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó.” thuộc loại câu gì ?
A. Câu đơn
B. Câu đặc biệt
C. Câu ghép chính phụ
D. Câu ghép đẳng lập
7. Từ “ơi” trong câu:“Em thật là con bé hư, chị Xiu thân yêu ơi !” thuộc loại từ
nào?
A. Tình thái từ
B. Trợ từ
C. Thán từ
D. Phó từ
8. Dấu ngoặc kép trong câu: “Em thật là con bé hư, chị Xiu thân yê...
1
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI -
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Vn dng Nhn biết Thông hiu
VD thp VD cao
Mc độ ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Tác phm Câu 1
Tác gi Câu 2
Phương thc biu
đạt
Câu 4
Th loi Câu 3
Văn
hc
Ni dung Câu 5
Trường t vng Câu 9
Cp độ nghĩa Câu 10
Nói gim, nói tránh Câu 12
Câu ghép Câu 6
T tượng thanh,
tượng hình
Câu
11
Du ngoc kép Câu 8
Tiếng
Vit
Tình thái t, tr t Câu 7
To lp đon văn
thuyết minh
TLV
To lp văn bn 1bài
Tng s câu, s đim
4
(1 đ)
8
(2đ)
1
(7 đ)
10% 20 % 70% T l
5% 25% 0% 70%
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đồng Nai, Lâm Đồng 9 10 112