Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
VD thấp

TN
Văn
học

Tiếng
Việt

TN

Hiểu nội dung

Câu1(0,25)

Hiểu Nghệ thuật

Câu4(0,25)

Phương thức biểu
đạt

Câu2(0,25)

Ngôi kể

Câu3(0,25)

Trường từ vựng

Câu6(0,25)

Cấp độ khái quát
nghĩa của từ ngữ

Câu5(0,25)

Nói giảm, nói tránh

Câu7(0,25)

Nói quá

Câu8(0,25)

Câu ghép

Câu10(0,25)

Từ tượng thanh,
tượng hình
Tình thái từ, trợ từ

TL

TN

TL

TN

TL

Câu12
(0,25)

Dấu câu

TLV

TL

VD cao

Câu11(0,25)
Câu9
(0,25)

Tạo lập đoạn văn
thuyết minh

Câu1
(2)

Tạo lập văn bản

Câu2
(5)

Tổng số câu, số điểm

2
(0,5 đ)

10
(2,5đ)

1
(2đ)

1
(5 đ)

Tỷ lệ

5%

25%

20%

50%

5%

25%

1

20%

50%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Nhận xét nào sau đây không đúng với văn bản “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố?
A. Có giá trị châm biếm sâu sắc
B. Có tình huống kịch tính cao
C. Có nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo
D. Có giá trị hiện thực sâu sắc
2. Văn bản “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” chủ yếu sử dụng phương thức
biểu đạt nào ?
A. Tự sự
B. Nghị luận
C. Thuyết minh
D. Biểu cảm
3. Đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió” được kể bằng lời kể của ai ?
A. Đôn Ki - hô – tê
B. Xéc – van - tét
C. Xan – chô Pan – xa
D. Người chứng kiến
4. Tác phẩm “Lão Hạc” được viết theo thể loại nào ?
A.Tiểu thuyết
B. Truyện dài
C. Truyện vừa
D. Truyện ngắn
5. Từ ngữ nào dưới đây không mang nghĩa “thuốc chữa bệnh” ?
A. Thuốc kháng sinh
B. Thuốc tẩy giun
C. Thuốc lào
D. Thuốc ho
6. Những từ: “trao đổi, buôn bán, sản xuất” được sắp xếp vào trường từ vựng nào ?
A. Hoạt động kinh tế
B. Hoạt động chính trị
C. Hoạt động văn hoá
D. Hoạt động xã hội
2

7. Câu nào dưới đây sử dụng cách nói giảm, nói tránh ?
A. Dạo này trông anh không được hồng hào lắm !
B. Nó đang ngủ ngon lành thật !
C. Dạo này nó lười học quá !
D. Cô ấy xinh quá nhỉ !
8. Câu ca dao nào dưới đây sử dụng biện pháp nói quá ?
A.
Chẳng tham nhà ngói ba toà
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.
B.
Làm trai cho đáng nên trai
Khom lưng gánh đỡ những hai hạt vừng.
C.
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
D.
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
9. Câu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ ?
A. Những tên khổng lồ nào cơ ?
B. Tôi đã chẳng b...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN THUT
KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Vn dng Nhn biết Thông hiu
VD thp VD cao
Mc độ ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Hiu ni dung Câu1(0,25)
Hiu Ngh thut Câu4(0,25)
Phương thc biu
đạt
Câu2(0,25)
Văn
hc
Ngôi k Câu3(0,25)
Trường t vng Câu6(0,25)
Cp độ khái quát
nghĩa ca t ng
Câu5(0,25)
Nói gim, nói tránh Câu7(0,25)
Nói quá Câu8(0,25)
Câu ghép Câu10(0,25)
T tượng thanh,
tượng hình
Câu12
(0,25)
Du câu Câu11(0,25)
Tiếng
Vit
Tình thái t, tr t Câu9
(0,25)
To lp đon văn
thuyết minh
Câu1
(2)
TLV
To lp văn bn Câu2
(5)
Tng s câu, s đim
2
(0,5 đ)
10
(2,5đ)
1
(2đ)
1
(5 đ)
5% 25% 20% 50% T l
5% 25% 20% 50%
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 970