Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút hoặc 90 phút

Đề số 2: Vẽ tranh đề tài Lễ hội
* Thể loại: Vẽ tranh đề tài
* Nội dung:
- Các hoạt động tế lễ, dâng lễ.
- Các trò chơi dân gian: Đấu vật, đánh đu, chọi gà, múa rồng, đua
thuyền,...
- Không khí khung cảnh ngày Tết, lễ hội.
* Mục tiêu kiểm tra:
- Học sinh thể hiện được kĩ năng vẽ tranh đề tài.
- Bài vẽ đẹp, hấp dẫn, nội dung gần gũi với thực tế cuộc sống.
- Biết sử dụng các chất liệu khác nhau làm tăng hiệu quả bài vẽ.
* Đáp án và cho điểm
- Vẽ đúng yêu cầu đề tài:

2 điểm

- Tìm được hình ảnh phù hợp nội dung:

2 điểm

- Sắp xếp các hình ảnh hợp lí:

2 điểm

- Màu sắc hài hòa, đẹp mắt, thể hiện được không khí lễ

3 điểm

- Bài vẽ có sáng tạo, sạch đẹp, mang phong cách riêng,

1 điểm

hội:

thể hiện cảm xúc:

...
TRƯỜNG THCS PHÙ L
THÀNH PH NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút hoc 90 phút
Đề s 2: V tranh đề tài L hi
* Th loi: V tranh đề tài
* Ni dung:
- Các hot động tế l, dâng l.
- Các trò chơi dân gian: Đấu vt, đánh đu, chi gà, múa rng, đua
thuyn,...
- Không khí khung cnh ngày Tết, l hi.
* Mc tiêu kim tra:
- Hc sinh th hin được kĩ năng v tranh đề tài.
- Bài v đẹp, hp dn, ni dung gn gũi vi thc tế cuc sng.
- Biết s dng các cht liu khác nhau làm tăng hiu qu bài v.
* Đáp án cho đim
- V đúng yêu cu đề tài: 2 đim
- Tìm được hình nh p hp ni dung: 2 đim
- Sp xếp các hình nh hp lí: 2 đim
- Màu sc hài a, đẹp mt, th hin được không k l
hi:
3 đim
- Bài v có ng to, sch đẹp, mang phong ch riêng,
th hin cm c:
1 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội 9 10 865