Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút hoặc 90 phút

Đề số 4: Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương - Vẽ trên khổ giấy
A4 hoặc A3
* Nội dung:
- Những công trình kiến trúc, di tích lịch sử nổi tiếng của quê hương.
- Những thắng cảnh, cảnh đẹp của quê hương.
- Phong cảnh phố xá, làng xóm, ruộng đồng.
- Cảnh nơi em sinh sống.
* Mục tiêu kiểm tra:
- Học sinh thể hiện được kĩ năng vẽ tranh phong cảnh.
- Bộc lộ cảm xúc cá nhân trên bài vẽ.
- Biết sử dụng các chất liệu khác nhau: màu nước, sáp màu, bút dạ,...
làm tăng hiệu quả bài vẽ.
* Đáp án và cho điểm
- Vẽ đúng yêu cầu đề tài.

1 điểm

- Tìm được hình ảnh đặc trưng, phù hợp nội dung.

2 điểm

- Sắp xếp các hình ảnh hợp lí, thể hiện được k ĩ năng vẽ

3 điểm

- Màu sắc hài hòa, đẹp mắt, thể hiện cảm xúc.

3 điểm

- Bài vẽ có sáng tạo, sạch đẹp, thể hiện phong cách riêng.

1 điểm

tranh

...
TRƯỜNG THCS PHÙ L
THÀNH PH NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút hoc 90 phút
Đề s 4: V tranh đề tài Phong cnh quê hương - V trên kh giy
A4 hoc A3
* Ni dung:
- Nhng công trình kiến trúc, di tích lch s ni tiếng ca quê hương.
- Nhng thng cnh, cnh đẹp ca quê hương.
- Phong cnh ph xá, làng xóm, rung đồng.
- Cnh nơi em sinh sng.
* Mc tiêu kim tra:
- Hc sinh th hin được kĩ năng v tranh phong cnh.
- Bc l cm c cá nhân trên bài v.
- Biết s dng các cht liu khác nhau: màu nước, p màu, bút d,...
làm tăng hiu qu bài v.
* Đáp án cho đim
- V đúng yêu cu đề tài. 1 đim
- Tìm được hình nh đặc trưng, phù hp ni dung. 2 đim
- Sp xếp các hình nh hp lí, th hin được k ĩ năng v
tranh
3 đim
-u sc hài a, đẹp mt, th hin cm c. 3 đim
- Bài v cóng to, sch đẹp, th hin phongch riêng. 1 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội 9 10 831