Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ

Nhận biết

Thông
hiểu

Vận dụng

Lĩnh vực nội dung
Văn
học

Cao

Thấp
TN

TL

TN

TL TN

Tổng

TL

TN

TL

Nội dung

C5
C6

2

Nghệ thuật

C7

1

Tiếng Phương châm C1
Việt hội thoại
C4
Từ loại
Thuật ngữ

Tập
làm
văn

2
C11

1

C3

1

Phát triển vốn
từ

C2

1

Nghĩa của từ

C8

1

Các kiểu câu

C10
C12

2

Các lỗi về câu

C9

1

Viết đoạn văn

C14

Viết bài văn
thuyết minh

Tổng số câu
Trọng số điểm

1
C13 1

3
0,75

9
2,25

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm
Câu 13 được 5 điểm; câu 14 được 2 điểm

1

1
2

1
5

14
10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Câu "Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề " là
định nghĩa cho phương châm hội thoại nào dưới đây ?
A. Phương châm về chất
B. Phương châm về lượng
C. Phương châm quan hệ
D. Phương châm lịch sự
2. Dòng nào không nêu đúng xu thế phát triển vốn từ vựng tiếng Việt trong
những năm gần đây?
A. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng
B. Cấu tạo từ ngữ mới
C. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
D. Mượn các điển cố Hán học trong các bài thơ Đường
3. Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào?
A. Từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học
B. Từ ngữ biểu thị các thái độ, tình cảm
C. Từ ngữ biểu thị các tính chất
D. Từ ngữ biểu thị các hành động
4. Phương châm về lượng đòi hỏi người tham gia giao tiếp phải tuân thủ điều
gì?
A. Nói tất cả những gì mình biết
B. Nói những điều mình cho là quan trọng
C. Nói đúng yêu cầu cuộc giao tiếp
D. Nói thật nhiều thông tin
2

• Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 5 đến 12
" Những nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt duỗi ra rồi bẵng đi một
lúc, bác không nói gì nữa. Còn nhà hoạ sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh
trước mặt bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới đốt
cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những
ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh
thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng
xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường
cái, luồn cả vào gầm xe. Giữa lúc đó, xe dừng sít lại. Hai ba người kêu lên
một lúc:
- Cái gì thế?
Bác lái xe xướng to:
- Cho xe nghỉ một lúc lấy nước. Luôn tiện bà con lót dạ. Nửa tiếng, các
ông, các bà nhé.
Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà
ho...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 9
Đ
Đ
s
s
2
2
(
(Thi gian làm bài: 90 phút)
A
A
.
.
M
M
A
A
T
T
R
R
N
N
(
(
B
B
N
N
G
G
H
H
A
A
I
I
C
C
H
H
I
I
U
U
)
)
Vn dng
Nhn biết Thông
hiu
Thp Cao
Mc độ
Lĩnh vc ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Tng
Ni dung
C5
C6
2 Văn
hc
Ngh thut C7
1
Phương châm
hi thoi
C1
C4
2
T loi C11
1
Thut ng C3 1
Phát trin vn
t
C2 1
Nghĩa ca t C8 1
Các kiu câu
C10
C12
2
Tiếng
Vit
Các li v câu C9
1
Viết đon văn C14 1 Tp
làm
văn
Viết bài văn
thuyết minh
C13 1
Tng s câu
Trng s đim
3
0,75
9
2,25
1
2
1
5
14
10
Mi câu trc nghim: 0, 25 đim
Câu 13 được 5 đim; câu 14 được 2 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn 9 10 150