Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………

Thời gian: 60 phút
Điểm

Người coi KT……………….
Người chấm KT…………….

Bài 1: ( 1 điểm)
Cho các số : 1; 7; 3; 10; 8; 9
a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 2: ( 2 điểm) Điền số vào ô trống:
+ 5 = 2 + 5
7 -

= 0

10 +

=

2+ 8

7- 5 =

Bài 3: ( 2 điểm) Tính:
8 - 4 + 3 = ……..

8
-

10 – 6 - 2 = ……

7 + 1 …. 8
4 …. 6 - 4

+
7

Bài 4: ( 1điểm) Điền dấu < , >, =
6 - 4 … 2+5
7 + 0 ... 5 - 0

Bài 5: )( 2 điểm)
a) Có : 8 con chim
Bay đi : 3 con chim
Còn lại : ... con chim ?

4
4

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Bài 6 : Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

8

=

4

9

=

10

Bài 7: ( 1 điểm ) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông ?

… tam giác ... hình vuông

...
Trường……………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Lớp…………………. MÔN TOÁN LỚP 1
Họ tên ………………………
Thời gian: 60 phút
Điểm Người coi KT……………….
Người chấm KT…………….
Bài 1: ( 1 điểm)
Cho các s : 1; 7; 3; 10; 8; 9
a) Xếp c số trên theo th tự từ bé đến lớn.
b) Xếp các số trên theo thứ t từ lớn đến bé.
Bài 2: ( 2 điểm) Điền số vào ô trống:
+ 5 = 2 + 5 10 + = 2 + 8
7 - = 0 7 - 5 =
Bài 3: ( 2 điểm) Tính:
8 - 4 + 3 = …….. 8 4
- +
10 6 - 2 = …… 7 4
Bài 4: ( 1điểm) Điền dấu < , >, =
7 + 1 . 8 6 - 4 … 2 + 5
4 …. 6 - 4 7 + 0 ... 5 - 0
Bài 5: )( 2 điểm)
a) Có : 8 con chim
Bay đi : 3 con chim
Còn lại : ... con chim ?
Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 9 10 528