Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em
cho là đúng (từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1. Vật nuôi ăn lipit vào dạ dày và tiêu hoá biến đổi thành chất gì?
A. Axit amin
B. Đường đơn
C. Vitamin
D. Glyxerin + axit béo
Câu 2 . Trong thịt lợn em cho biết protein thuộc thành phần nào?
A. Phần thịt mỡ và da
B. Phần thịt nạc
C. Cả phần thịt mỡ và thịt nạc
D. Phần thịt nạc và da
Câu 3 . Khi gia súc mẹ đang mang thai , phải cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhằm
mục đích:
A. Nuôi thai
B. Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ
C. Nuôi cơ thể mẹ, chuẩn bị sữa
D. Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ. chuẩn bị sữa

1

Câu 4 . Hãy đánh dấu X vào cột Đ những câu em cho là đúng hoặc vào cột S
những câu em cho là sai về đặc điểm của vật nuôi non:
NỘI DUNG

Đ

S

1. Điều tiết thân nhiệt kém, hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh
2. Hệ tiêu hoá hoàn chỉnh , chức năng miễn dịch chưa hoàn chỉnh
3. Chức năng miễn dịch tốt, điều tiết thân nhiệt kém.
4. Điều tiết thân nhiệt kém, chức năng miễm dịch chưa hoàn chỉnh
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 5. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn? Phương pháp nào thường dùng để
dự trữ thức ăn vật nuôi ở nước ta?
Câu 6. Chuồng nuôi có tầm quan trọng thế nào trong chăn nuôi? Nêu cách nuôi
dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.
Câu 7. Nêu cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi? Khi sử dụng vắc xin cần chú ý
những điểm gì?

2

...
1
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A, B, C, D đứng trước ý tr li mà em
cho đúng (t câu 1 đến u 3).
Câu 1. Vt nuôi ăn lipit o d dày và tiêu hoá biến đổi thành cht gì?
A. Axit amin
B. Đường đơn
C. Vitamin
D. Glyxerin + axit béo
Câu 2 . Trong tht ln em cho biết protein thuc thành phn nào?
A. Phn tht m và da
B. Phn tht nc
C. C phn tht m và tht nc
D. Phn tht nc da
Câu 3 . Khi gia súc m đang mang thai , phi cho ăn đầy đủ cht dinh dưỡng nhm
mc đích:
A. Nuôi thai
B. Ni thai, ni cơ th m
C. Ni cơ th m, chun b sa
D. Nuôi thai, nuôi cơ th m. chun b sa
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 977