Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 7

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng/Kĩ

Tổng

năng
TNKQ

TL

TNKQ

Kinh tế châu Phi

Dân cư châu Mĩ

Nông nghiệp Trung
và Nam Mĩ
Địa hình châu Âu

1

1

(3,0đ)

(3,0đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(1,0đ)

(1,0đ)
1

1

(3,0đ)

(3,0đ)

2

2

(1,0đ)

(1,0đ)

Công nghiệp châu Âu
Tổng điểm

TL

1

nhiên châu Âu

Âu

TNKQ

1

Các môi trường tự

Dân cư, xã hội châu

TL

1

1

(1,0đ)

(1,0đ)

3

3

2

8

(2,0đ)

(2,0đ)

(6,0đ)

(10,0đ)

1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước ý đúng trong các câu sau:
Câu 1. Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu là:
A. 60%
B. 75%
C. 85%
D. 90%
Câu 2. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc:
A. Môn – gô - lô - ít
B. Nê – grô - it
C. Ơ- rô- pê- ô - ít
D. Nê- grô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít
Câu 3. Đặc điểm dân cư châu Mĩ là:
A. phân bố không đều, có các chủng tộc khác nhau
B. dân số phát triển nhanh, phân bố hợp lí.
C. dân số phát triển nhanh, phân bố không đều, chủng tộc phức tạp
D. phân bố tuơng đối đồng đều, chủng tộc phức tạp
Câu 4. Đặc điểm nổi bật của ngành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ:
A. lệ thuộc vào nước ngoài, mang tính chất độc canh
B. không lệ thuộc vào nước ngoài, đa dạng các sản phẩm cây trồng
C. không lệ thuộc vào nước ngoài, trồng các cây công nghiệp
D. lệ thuộc vào nước ngoài, trồng các loại nông sản để xuất khẩu

2

Câu 5. Nối các ý ở bên trái với các ý ở bên phải cho phù hợp để thể hiện đặc điểm khí
hậu và thực vật của các loại môi trường ở châu Âu.
a. Môi trường ôn đới hải 1. Nhiệt độ, độ ẩm và thực vật thay đổi theo độ cao.
2. Mưa tập trung vào mùa đông, mùa hạ nóng khô.

dương

b. Môi trường ôn đới lục Rừng thưa, cây lá cứng xanh quanh năm.
địa

3. Biên độ nhiệt trong năm lớn, lượng mưa giảm đi.

c. Môi trường địa trung hải Rừng lá kim và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích.
d. Môi trường núi cao

4. Khí hậu ôn hòa. Rừng cây lá rộng phát triển.
5. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, lượng mưa tập trung
vào một mùa. Thiên nhiên cũng thay đổi theo mùa.

Câu 6. Chọn các cụm từ trong ngoặc (chế tạo máy, đóng tàu, điện tử, công nghiệp
hàng không, các nước và các lãnh thổ công nghiệp mới, các ngành công nghiệp) điền
vào chỗ trống để nêu được sự phát triển công nghiệp của châu Âu:
Trước đây, công nghiệp châu Âu chú trọng phát triển các ngành luyện kim, hóa
chất,…..........(1)………………Từ những năm 80 của thế kỉ XX, nhiều ngành như
luyện kim, khai thác than,…(2)…bị giảm sút

m...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC KÌ II, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Biết Hiu Vn dng/Kĩ
năng
Ni dung
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Tng
Kinh tế châu Phi 1
(3,0đ)
1
(3,0đ)
Dân cư châu Mĩ 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Nông nghip Trung
và Nam Mĩ
1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Địa hình châu Âu 1
(1,0đ)
1
(1,0đ)
c môi trường t
nhiên châu Âu
1
(3,0đ)
1
(3,0đ)
Dân cư, xã hi châu
Âu
2
(1,0đ)
2
(1,0đ)
ng nghip châu Âu
1
(1,0đ)
1
(1,0đ)
Tng đim 3
(2,0đ)
3
(2,0đ)
2
(6,0đ)
8
(10,0đ)
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí 9 10 7