Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 7
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ

Nhận
biết

Lĩnh vực nội dung
Văn
học

TN
Tác giả, C 2
tác phẩm
Nội dung

C4,
C6

Tiếng Từ Hán
Việt
Việt

TN

Thấp
TL TN TL

Tổng

Cao
1

C3

C1

4

C7

1

Nghĩa
của từ

C8

1

Biện
pháp
từ

C5

1

C9

1

tu

Các kiểu
câu
Tập
là m
văn

TL

Vận dụng

Thông
hiểu

Viết đoạn
văn nghị
luận

C10

Viết bài
văn nghị
luận
Tổng số câu
Trọng số điểm

1

C11 1

3
0,75

5
1,25

1
1

1
3

1
4

Câu 1: 1 điểm; các câu trắc nghiệm khác mỗi câu 0, 25 điểm
Câu 11 được 2 điểm; câu 12 được 4 điểm.

11
10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung tương ứng ở cột B (1 điểm, nối
mỗi ý đúng được 0,25 điểm):
A
a) Bánh trôi nước

B
1) Nỗi nhớ tiếc quá khứ hoà với nỗi buồn cô
đơn giữa núi đèo hoang sơ heo hút

b) Qua Đèo Ngang

2) Tình cảm quê hương, gia đình được gợi lên
qua những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ

c) Tiếng gà trưa

3) Khẳng định chủ quyền và lòng quyết tâm
tiêu diệt kẻ thù xâm lược

d) Sông núi nước Nam

4) Tình cảm thiên nhiên, lòng yêu nước sâu
nặng và phong thái ung dung, lạc quan

e) Rằm tháng giêng
…… nối với………
……. nối với………
……. nối với ……..
……. nối với............
• Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ 2 đến 9) bằng cách
khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng (mỗi câu 0,25
điểm):
“Đêm đã về khuya. Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ hiện ra mờ ảo,
ngọn tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vỗ ru mạn thuyền
rồi gợn vô hồi xa mãi cùng những tiếng đàn réo rắt du dương. Đấy là
lúc các ca nhi cất lên khúc điệu Nam nghe buồn man mác, thương
cảm, bi ai, vương vấn như nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân,

tương tư khúc, hành vân. Cũng có bản nhạc mang âm hưởng điệu Bắc
pha phách điệu Nam không vui, không buồn như tứ đại cảnh. Thể
điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc
thương ai oán… Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình
người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.”
(Trích Ngữ văn 7, Tập 2)
2. Dòng nào sau đây nêu đúng tên tác giả và văn bản chứa đoạn văn trên?
A. Hoài Thanh - Ý nghĩa văn chương
B. Hà Ánh Minh - Ca Huế trên sông Hương
C. Minh Hương - Sài Gòn tôi yêu
D. Vũ Bằng - Mùa xuân của tôi
3. Nội dung chính của đoạn văn là gì?
A. Miêu tả cảnh chùa Thiên Mụ bên bờ sông Hương
B. Miêu tả một đêm ca Huế trên sông Hương
C. Miêu tả những người con gái đàn hát trên sông Hương
D. Bộc lộ trực tiếp tình cảm của tác giả về một đêm ca Huế trên
sông Hương
...
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 2, LP 7
Đề s 2 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Tng
Tác gi,
tác phm
C 2
1
1
Văn
hc
Ni dung C4,
C6
C 3 C1
4
4
T Hán
Vit
C 7
1
1
Nghĩa
ca t
C 8
1
1
Bin
pháp tu
t
C 5
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Các kiu
câu
C 9
1
1
Viết đon
văn ngh
lun
C10
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
Viết bài
văn ngh
lun
C11
1
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
3
0,75
5
1,25
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
11
10
Câu 1: 1 đim; các câu trc nghim khác mi câu 0, 25 đim
Câu 11 được 2 đim; câu 12 được 4 đim.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn 9 10 342