Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 8

Đề số 4: Kiểm tra thực hành
1. Tự chọn và trình bày một bài hát đã học trong học kì II
-Khát vọng mùa xuân (Nhạc: Mô-da; Lời Việt: Tô Hải)
-Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm Tuyên)
-Ngôi nhà của chúng ta (Hình Phước Liên)
-Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)
2. Gắp thăm và trình bày một bài TĐN đã học trong học kì II
-TĐN số 5- Làng tôi
-TĐN số 6- Chỉ có một trên đời
-TĐN số 7- Dòng suối chảy về đâu
-TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân

Đáp án
1. Hát (5 điểm)
-Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca:

3 điểm

-Hát rõ lời, trôi chảy:

1 điểm

-Thể hiện sắc thái, tình cảm:

1 điểm

2. Tập đọc nhạc (5 điểm)
-Đọc đúng cao độ, trường độ:

3 điểm

-Đọc rõ ràng, trôi chảy:

1 điểm

-Thể hiện được phách mạnh, nhẹ:

1 điểm

Ghi chú:
-HS được ôn tập các nội dung trước khi thi.
-Bài hát có 2 lời, chỉ yêu cầu HS trình bày 1 lời.
-Bài TĐN, HS được xem SGK và không phải hát lời.
-GV kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật- Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222

...
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
ĐỒNG HI - TNH QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ÂM NHC, LP 8
Đề s 4: Kim tra thc hành
1. T chn và trình y mt bài hát đã hc trong hc kì II
-Kt vng a xuân (Nhc: Mô-da; Li Vit: Hi)
-Ni trng lên các bn ơi (Phm Tuyên)
-Ni nhà ca chúng ta (Hình Phước Liên)
-Tui đời mênh mông (Trnh ng Sơn)
2. Gp thăm trình y mt bài TĐN đã hc trong hc II
-TĐN s 5- Làng tôi
-TĐN s 6- Ch có mt trên đời
-TĐN s 7- ng sui chy v đâu
-TĐN s 8- Thy cô cho em mùa xuân
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình 9 10 135