Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Hùng Vương, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CAM RANH - TỈNH KHÁNH HÒA

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời
mà em cho là đúng.
Câu 1. Hành động nào dưới đây là sai:
A. Xây nhà xa đường dây điện cao áp.
B. Thả diều nơi không có dây điện.
C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp.
D. Đứng ở xa nhìn lên cột điện cao áp.
Câu 2. Khi sửa chữa điện ta không nên:
A. Ngắt aptomat, rút phích cắm điện.
B. Rút nắp cầu chì và cắt cầu dao.
C. Cắt cầu dao, rút phích cắm điện và ngắt aptomat.
D. Dùng tay trần chạm vào dây điện không có vỏ bọc cách điện (dây trần).
Câu 3. Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?
A. Cầu chì.
B. Cầu dao.
C. Ổ cắm điện.
D. Phích cắm điện.
Câu 4. Đồ dùng loại điện - cơ là loại đồ dùng biến đổi:
A. điện năng thành quang năng.
B. điện năng thành nhiệt năng.
C. điện năng thành cơ năng.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 5. Đèn huỳnh quang có ưu điểm so với đèn sợi đốt là:
A. Không cần chấn lưu.
B. Tiết kiệm điện năng.

1

C. Ánh sáng liên tục.
D. Giá thành rẻ.
Câu 6. Trên một nồi cơm điện ghi 220V, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là:
A. Điện áp định mức của nồi cơm điện.
B. Công suất định mức của nồi cơm điện.
C. Cường độ định mức của nồi cơm điện.
D. Dung tích soong của nồi cơm điện.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. Nêu đặc điểm của đèn ống huỳnh quang.
Câu 8. Máy biến áp 1 pha có U1 = 220V, N1 = 400 vòng, U2 = 110V, tính N2. Khi
điện áp cuộn sơ cấp giảm, U1 = 200V để giữ U2 = 110V, nếu số vòng dây N2 không
đổi thì phải điều chỉnh cho N1 bằng bao nhiêu vòng?

2

...
1
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CAM RANH - TNH KHÁNH HÒA
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 8
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim kch quan (3 đim)
Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A,B,C,D đứng trước câu tr li
em cho đúng.
Câu 1. Hành động nào dưới đây là sai:
A. Xây nhà xa đường y đin cao áp.
B. Th diu nơi không có y đin.
C. Tm mưa dưới đường dây đin cao áp.
D. Đứng xa nhìn lên ct đin cao áp.
Câu 2. Khi sa cha đin ta không nên:
A. Ngt aptomat, rút phích cm đin.
B. Rút np cu c và ct cu dao.
C. Ct cu dao, rút phích cm đin ngt aptomat.
D. Dùng tay trn chm vào y đin không có v bc cách đin (dây trn).
Câu 3. Thiết b đin nào dưới đây thiết b đóng ct ca mng đin trong nhà?
A. Cu chì.
B. Cu dao.
C. cm đin.
D. Phích cm đin.
Câu 4. Đồ dùng loi đin - cơ loi đồ dùng biến đổi:
A. đin năng thành quang năng.
B. đin năng thành nhit năng.
C. đin năng thành cơ năng.
D. C A,B,C đều đúng.
Câu 5. Đèn hunh quang có ưu đim so vi đèn si đốt là:
A. Không cn chn lưu.
B. Tiết kim đin năng.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Hùng Vương, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Hùng Vương, Khánh Hòa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Hùng Vương, Khánh Hòa 9 10 41