Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời mà em
cho là đúng.
Câu 1. Nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt là:
A. Biến điện năng thành nhiệt năng.
B. Biến nhiệt năng thành điện năng.
C. Biến quang năng thành điện năng.
D. Biến điện năng thành cơ năng.
Câu 2. Để sử dụng hợp lí điện năng cần:
A. Giảm bớt đồ dùng điện trong giờ cao điểm.
B. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao.
C. Không sử dụng lãng phí điện năng.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 3. Quạt điện là đồ dùng điện loại gì?
A. Đồ dùng loại điện - nhiệt.
B. Đồ dùng loại điện - cơ.
C. Đồ dùng loại điện - quang.
D. Đồ dùng loại điện - nhiệt và điện - cơ.
Câu 4. Nhược điểm của đèn huỳnh quang là:
A. Tiết kiệm điện năng.
B. Tuổi thọ thấp.
C. Ánh sáng không liên tục.
D. Không cần chấn lưu.
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 5. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang.

1

Câu 6. Một máy biến áp 1 pha có N1 = 460 vòng, U1 = 220V.
1. Muốn U2 = 110V thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải bằng bao nhiêu?
2. Nếu điện áp cuộn sơ cấp giảm, U1 = 160V, muốn U2 và N2 không đổi thì
phải điều chỉnh để N1 bằng bao nhiêu vòng?
Câu 7. Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau:
St

Tên đồ dùng

Công suất

Số

t

điện

điện

lượng

P (W)

Thời gian sử

Tiêu thụ điện

dụng trong ngày

năng trong ngày

t

(h)

1

Tivi

70

02

08

2

Quạt điện

75

01

08

3

Đèn huỳnh

45

02

04

A

quang
4

Đèn sợi đốt

75

01

02

5

Đèn compact

20

01

03

Giả sử, điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì trong 1 tháng
(30 ngày ) gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh giá 550 đồng.

2

(Wh)

...
1
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 8
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim khách quan (2 đim)
Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A,B,C,D đứng trước câu tr li mà em
cho đúng.
Câu 1. Nguyên làm vic ca đồ dùng loi đin - nhit là:
A. Biến đin năng thành nhit năng.
B. Biến nhit năng thành đin năng.
C. Biến quang năng thành đin năng.
D. Biến đin năng thành cơ năng.
Câu 2. Để s dng hp đin năng cn:
A. Gim bt đồ dùng đin trong gi cao đim.
B. S dng đồ dùng đin có hiu sut cao.
C. Không s dng ng phí đin năng.
D. C A,B,C đều đúng.
Câu 3. Qut đin đồ dùng đin loi ?
A. Đồ dùng loi đin - nhit.
B. Đồ dùng loi đin - cơ.
C. Đồ dùng loi đin - quang.
D. Đồ dùng loi đin - nhit và đin - cơ.
Câu 4. Nhược đim ca đèn hunh quang là:
A. Tiết kim đin năng.
B. Tui th thp.
C. Ánh sáng không liên tc.
D. Không cn chn lưu.
II. T lun (8 đim)
Câu 5. V sơ đồ nguyên lí mch đin ca b đèn ng hunh quang.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 441