Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Phước Thiền, Đồng Nai

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

MÔN: SINH HỌC LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
1. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
A. Bóng đái
A. Thận
B. Bàng quang
C. Ống đái
2. Người tiểu đường cần hạn chế dùng thức ăn nào dưới đây?
A. Đường
B. Muối khoáng
C. Vitamin
D. Rau xanh
3. Nguyên nhân của tật viễn thị là:
A. Do cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
B. Do cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
C. Do cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. Do cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
4. Cấu trúc chi phối các hoạt động có ý thức là:
A. Cầu não
B. Đại não
C. Não trung gian
D. Não giữa
5. Tuyến nào dưới đây là tuyến nội tiết?
A. Tuyến trên thận
B. Tuyến vị
C. Tuyến nước bọt
D. Tuyến ráy tai

6. Tuyến vừa là nội tiết, vừa là ngoại tiết là:
A. Tuyến giáp trạng
B. Tuyến yên
C. Tuyến tuỵ
D. Tuyến trên thận
7. Nước tiểu đầu được tạo ra ở:
A. Nang cầu thận
B. ống thận
C. ống góp
D. Bể thận
8. Chức năng giữ thăng bằng cho cơ thể được điều khiển bởi:
A. Trụ não
B. Não trung gian
C. Hành não
D. Tiểu não
II. TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của đại não?( 2đ)
Câu 3: Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục tật cận thị?(2đ)
Câu 4: Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.(2đ)

...
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIN
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN: SINH HC LP 8
Thi gian: 45 phút (không k thi gian phát đề)
I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (4Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng:
1. Cơ quan quan trng nht ca h bài tiết nước tiu là:
A. Bóng đái
A. Thn
B. Bàng quang
C. ng đái
2. Người tiu đường cn hn chế dùng thc ăn nào dưới đây?
A. Đường
B. Mui khoáng
C. Vitamin
D. Rau xanh
3. Nguyên nhân ca tt vi
n th là:
A. Do cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá phng
B. Do cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá dp
C. Do cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá dp
D. Do cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá phng
4. Cu trúc chi phi các hot động có ý thc là:
A. Cu não
B. Đại não
C. Não trung gian
D. Não gi
a
5. Tuyến nào dưới đây là tuyến ni tiết?
A. Tuyến trên thn
B. Tuyến v
C. Tuyến nước bt
D. Tuyến ráy tai
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Phước Thiền, Đồng Nai 9 10 231