Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Trần Cao, Hưng yên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO
PHÙ CỪ - TỈNH HƯNG YÊN

Đề số 1. Modun: Lắp đặt mạng điện trong nhà
I. Trắc nghiệm khách quan (5,5 điểm)
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời
mà em cho là đúng.
1. Khi kiểm tra mạch điện người ta thường dùng một loại dụng cụ rất tiện
lợi là:
A. Băng dính.
B. Bút thử điện.
C. Máy hàn.
D. Tuốc-nơ-vít.
2.Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống
luồn dây vuông góc với nhau người ta thường dùng:
A. Ống nối chữ T.
B. Ống nối nối tiếp.
C. Ống nối chữ L.
D. Kẹp đỡ ống.
3. Khi khoan lỗ luồn dây ở bảng điện ta thường chọn mũi khoan:
A. Φ2 mm.
B. Φ5 mm.
C. Φ2,5 mm.
D. Φ 6 mm.

1

Câu 2. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.
A

B

1. Mạch điện chuyển đổi thắp

A. đóng, ngắt mạch điện.

sáng luân phiên 1 đèn , 1 cụm

B. hai công tắc 3 cực điều khiển 1

đèn hoặc 2 bóng đèn theo yêu

đèn.

cầu khác nhau là mạch điện

C. tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn

2. Tắc te dùng để

làm việc và giới hạn dòng điện

3. Mạch điện đèn cầu thang là

qua đèn khi đèn quá sáng.

mạch điện

D. một công tắc 3 cực điều khiển 2

4. Chấn lưu dùng để

đèn.

5. Công tắc là thiết bị dùng để

E.mồi đèn sáng lúc ban đầu.

Câu 3. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) ở những câu sau đây để
được câu trả lời đúng về quy trình lắp mạch điện bảng điện.
1. Bước 1: Vẽ sơ đồ lắp đặt
2. Bước 2: ………………..vị trí lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn.
3. Bước 3:…………………lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn.
4. Bước 4:…………………thiết bị điện của bảng điện
5. Bước 5:…………………vào bảng điện.
6. Bước 6:…………………, vận hành thử.
II. Tự luận (4,5 điểm)
Câu 4. Phân biệt sự khác nhau về đặc điểm và công dụng giữa sơ đồ nguyên lí và
sơ đồ lắp đặt của mạng điện?

2

Câu 5. Cho sơ đồ nguyên lí của mạch điện đèn cầu thang. Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của
mạch điện đó.
A
O

Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn cầu thang.
III.Thực hành (10 điểm)
Hãy lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn sợi đốt (không yêu
cầu hàn mối nối).

3

...
1
TRƯỜNG THCS TRN CAO
PHÙ C - TNH HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 9
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1. Modun: Lp đặt mng đin trong nhà
I. Trc nghim kch quan (5,5 đim)
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A,B,C,D đứng trước câu tr li
em cho đúng.
1. Khi kim tra mch đin người ta thường ng mt loi dng c rt tin
li là:
A. Băng dính.
B. Bút th đin.
C. Máy hàn.
D. Tuc-nơ-vít.
2.Trong lp đặt mng đin kiu ni dùng ng cách đin, khi ni 2 ng
lun y vuông góc vi nhau người ta thường dùng:
A. ng ni ch T.
B. ng ni ni tiếp.
C. ng ni ch L.
D. Kp đỡ ng.
3. Khi khoan l lun dây bng đin ta thường chn mũi khoan:
A. Φ2 mm.
B. Φ5 mm.
C. Φ2,5 mm.
D. Φ 6 mm.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Trần Cao, Hưng yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Trần Cao, Hưng yên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Trần Cao, Hưng yên 9 10 928