Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Cẩm Xá, HưngYên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS CẨM XÁ

MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 9

YÊN MỸ - HƯNG YÊN

Thời gian làm bài: 45 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: 1 điểm
a) Ghép các bãi tắm ở cột bên trái với các tỉnh/ thành phố ở cột bên phải cho đúng
1. Bãi Cháy

a. Nghệ An

2. Sầm Sơn

b. Thanh Hóa

3. Cửa Lò

c. Quảng Ninh

4. Nha Trang

d. Hà Tĩnh
e. Khánh Hòa

Câu 2: 2 điểm
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Các cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều nhất ở
vùng:
A. Đông Nam Bộ.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Đồng bằng Sông Cửu Long.
b) Ở vùng Đông Nam Bộ loại đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất trong các loại đất
sau?
A. Đất feralit.
B. Đất badan.
C. Đất phù sa.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

1

c) Ngành nào trong các ngành sau đây không phải là ngành dịch vụ chủ yếu của
Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Xuất nhập khẩu.
B. Bưu chính viễn thông.
C. Vận tải thuỷ.
D. Du lịch sinh thái.
d) Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành nào
chiếm tỉ trọng lớn nhất?
A. Vật liệu xây dựng.
B. Cơ khí nông nghiệp.
C. Chế biến lương thực, thực phẩm.
D. Các ngành công nghiệp khác.
II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 3: 2,5 điểm
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh năm 2002 (%)

Tổng số

100,0

Nông, lâm, ngư

Công nghiệp- xây

nghiệp

dựng

1,7

46,7

Dịch vụ

51,6

Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh và nêu nhận xét
Câu 4: 3,5 điểm
Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản?
Câu 5: 1,0 điểm
Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và
phát triển đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long?

2

3

...
1
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Câu 1: 1 đim
a) Ghép các bãi tm ct bên trái vi các tnh/ thành ph ct bên phi cho đúng
1. Bãi Cháy a. Ngh An
2. Sm Sơn b. Thanh Hóa
3. Ca c. Qung Ninh
4. Nha Trang d. Tĩnh
e. Khánh Hòa
Câu 2: 2 đim
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Các cây ng nghip lâu năm như cao su, h tiêu, điu được trng nhiu nht
ng:
A. Đông Nam B.
B. Trung du min núi Bc B.
C. Tây Nguyên.
D. Đồng bng ng Cu Long.
b) vùng Đông Nam B loi đt nào chiếm din tích nh nht trong các loi đất
sau?
A. Đất feralit.
B. Đất badan.
C. Đất phù sa.
D. Đất xám trên phù sa c.
TRƯỜNG THCS CM XÁ
YÊN M - HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ĐỊA , LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Cẩm Xá, HưngYên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Cẩm Xá, HưngYên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Cẩm Xá, HưngYên 9 10 254