Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

LỚP 9 MÔN NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Bài thơ Nói với con của Y Phương được viết theo thể thơ gì ?
A. Năm chữ
B. Lục bát
C. Tự do
D. Tám chữ
2. Đặc điểm nghệ thuật nào không có trong bài thơ Nói với con của Y Phương ?
A. Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên
B. Hình ảnh cụ thể, giàu chất thơ
C. Giọng điệu thiết tha, giàu tình cảm
D. Nhiều từ Hán Việt và từ láy
3. Bài thơ Con cò của Chế Lan Viên khai thác và phát triển hình ảnh con cò từ đâu ?
A. Những câu hát ru quen thuộc
B. Những hình ảnh con cò trong thơ cổ
C. Hình ảnh con cò trong những bài thơ hiện đại
D. Những bài thơ viết về loài vật
4. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mây và Sóng của Ta-go là gì ?
A. Miêu tả
B. Biểu cảm
C. Tự sự
D. Nghị luận
5. Chủ đề của bài thơ Mây và Sóng của Ta – Gor là gì ?
A. Tình mẫu tử thiêng liêng
B. Tình anh em sâu nặng
C. Tình yêu thiên nhiên sâu sắc
D. Tình bạn bè thắm thiết

1

6. Hai câu thơ:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa”
đã sử dụng phép liên kết gì ?
A. Phép thế
B. Phép nối
C. Phép lặp từ ngữ
D. Không có phép liên kết
7. Trong câu: “Dạ, con cũng thấy như hôm qua…” có sử dụng:
A. Thành phần tình thái
B. Thành phần cảm thán
C. Thành phần phụ chú
D. Thành phần gọi – đáp
8. Câu nào sau đây có khởi ngữ ?
A. Về trí thông minh thì nó là nhất.
B. Nó là một học sinh thông minh.
C. Nó thông minh nhưng hơi cẩu thả.
D. Người thông minh nhất lớp là nó.
9. Cụm từ “Lên thác xuống ghềnh” là gì ?
A. Tục ngữ
B. Thành ngữ
C. Quán ngữ
D. Ca dao
10. Từ nào là từ Hán Việt ?
A. Lận đận
B. Nắng mưa
C. Ấp iu
D. Tâm tình
11. Dòng nào dưới đây không có từ ngữ địa phương ?
A. Liền anh, liền chị
B. Cá quả, cá rô
C. Anh sui, chị sui
D. Chi, mô, răng, rứa

2

12. Trong những đề bài sau, đề bài nào không thuộc bài nghị luận về vấn đề tư
tưởng, đạo lí ?
A. Suy nghĩ về câu: Uống nước nhớ nguồn.
B. Bàn về câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Suy nghĩ về câu: Có chí thì nên.
D. Bàn về hai nhân vật Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten.
II. Tự luận (7 điểm).
Câu 1 (2 điểm):
a. Chép lại các câu văn sau khi đã sửa các lỗi chính tả (1 điểm):
Buổi chưa hôm ấy, ông Hai ở nhà một mình. Con bé nớn gánh hàng da quán
tro mẹ chưa thấy về.
b. Chỉ ra lỗi sai ngữ pháp trong câu văn sau, chép lại sau khi đã sửa (1 điểm):
Để có được một cuộc số...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN THUT
KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
LP 9 MÔN NG VĂN
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng được 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Bài thơ Nói vi con ca Y Phương được viết theo th thơ gì ?
A. Năm ch
B. Lc bát
C. T do
D. Tám ch
2. Đặc đim ngh thut nào không có trong bài thơ Nói vi con ca Y Phương ?
A. B cc cht ch, dn dt t nhiên
B. Hình nh c th, giàu cht thơ
C. Ging điu thiết tha, giàu tình cm
D. Nhiu t Hán Vit và t láy
3. Bài thơ Con cò ca Chế Lan Viên khai thác và phát trin hình nh con cò t đâu ?
A. Nhng câu hát ru quen thuc
B. Nh
ng hình nh con cò trong thơ c
C. Hình nh con cò trong nhng bài thơ hin đại
D. Nhng bài thơ viết v loài vt
4. Phương thc biu đạt chính ca bài thơ Mây và Sóng ca Ta-go là gì ?
A. Miêu t
B. Biu cm
C. T s
D. Ngh lun
5. Ch đề ca bài thơ Mây và Sóng ca Ta – Gor là gì ?
A. Tình mu t thiêng liêng
B. Tình anh em sâu nng
C. Tình yêu thiên nhiên sâu sc
D. Tình bn bè thm thiết
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 143