Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ Nhận biết

Thông hiểu

Cao

Thấp
Lĩnh vực nội dung

TN

Văn
học

C1
C2

Nội dung
Nghệ thuật

Tiếng Khởi
Việt Thành
biệt lập

TN

TL

TN

TL

C4
C5,
C9

TN

TL
2

C15

3

ngữ,
phần

C7
C11

2

tường

C6

1

Biện pháp tu từ

C3

1

Các loại câu

C8,
14

2

Phân loại câu theo
mục đích nói

C10

1

Câu rút gọn

C12

1

Phép liên kết

C13

1

Nghĩa
minh

Tập
làm
văn

TL

Tổng

Vận dụng

Viết bài văn
nghị luận

Tổng số câu
Trọng số điểm

C16 1

2
0,5

12
3

Mỗi câu trắc nghiệm được 0, 25 điểm
Câu 15 được 1 điểm; câu 16 được 5, 5 điểm
1

1
1

1 16
5,5 10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm):
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Bài thơ nào được nhà thơ sáng tác trong một hoàn cảnh rất đặc biệt và thể
hiện khát vọng được cống hiến cho cuộc đời ?
A. Mùa xuân nho nhỏ
B. Con cò
C. Viếng lăng Bác
D. Nói với con
2.Ý nào nêu đúng cảm xúc chủ đạo trong bài thơ Viếng lăng Bác?
A. Nỗi đau đớn, tiếc thương của nhà thơ khi Bác không còn nữa
B. Lòng kính yêu và biết ơn vô hạn của tác giả với Bác khi đến viếng
Bác
C. Những xúc động của tác giả trong cuộc hành trình từ miền Nam ra
thăm Bác
D. Những suy nghĩ về đất nước, quê hương của tác giả khi vào lăng
viếng Bác
3. Câu thơ nào sau đây chứa hình ảnh ẩn dụ ?
A. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
B. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
C. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
D. Không có kính không phải vì xe không có kính
4. Những âu thơ nào có tính triết lí đúc kết một quy luật cuộc sống?
A.
Con sẽ lấy đôi tay ôm lên người mẹ
và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm
B.
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
C.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
D.

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

2

5. Nhận xét nào dưới đây nêu đúng đặc điểm nghệ thuật của bài thơ Viếng
lăng Bác?
A. Thể thơ 5 chữ, giọng điệu thiết tha, rạo rực, nhiều hình ảnh thiên
nhiên giàu sức gợi cảm
B. Thể thơ 5 chữ, nhạc điệu trong sáng thiết tha, gần gũi với dân ca,
nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm và những so sánh ẩn dụ sáng tạo
C. Thể thơ tám chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính,
nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợi cảm, lời thơ bình dị
D. Thể thơ tự do, hình thức đối thoại lồng trong độc thoại, hình ảnh
thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng
6. Dòng thơ nào mang nghĩa tường minh ?
A. Người đồng mình tự đục đá kê c...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 2, LP 9
Đ
Đ
s
s
2
2
(
(Thi gian làm bài: 90 phút)
A
A
.
.
M
M
A
A
T
T
R
R
N
N
(
(
B
B
N
N
G
G
H
H
A
A
I
I
C
C
H
H
I
I
U
U
)
)
Vn dng
Nhn biết Thông hiu
Thp Cao
Mc độ
Lĩnh vc ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Tng
Ni dung C1
C2
C4 2 Văn
hc
Ngh thut C5,
C 9
C15 3
Khi ng,
Thành phn
bit lp
C7
C11
2
Nghĩa tường
minh
C6 1
Bin pháp tu t C3 1
Các loi câu C8,
14
2
Phân loi câu theo
mc đích nói
C10 1
Câu rút gn C12 1
Tiếng
Vit
Phép liên kết C13 1
Tp
làm
văn
Viết bài văn
ngh lun
C161
Tng s câu
Trng s đim
2
0,5
12
3
1
1
1
5,5
16
10
Mi câu trc nghim được 0, 25 đim
Câu 15 được 1 đim; câu 16 được 5, 5 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn 9 10 703