Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 1
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ đề

Nhận biết
TNKQ

TL

Thông hiểu
TNKQ

Chương VI

Tổng

Vận dụng

TL

TNKQ

TL

Câu 4

1 Câu

Phần I: ứng
dụng

di

1,0

1,0

truyền học
Chương I:

Câu 1

Câu 2.1

SV và MT

3 câu

Câu 2.8
1,5

Chương II: Câu 2.2

0,5
Câu 3.2

2,0
Câu 7

3 câu

Hệ sinh thái
0,25

0,5

Chương III: Câu 2.7

Câu 2.3

Con

Câu 2.4

người

và MT

0,25

Chương IV: Câu 2.6
Bảo vệ MT

2,75

Câu 5

0,5

4 câu

1,5

Câu 3.1

2,25
Câu 6

4 câu

Câu 2.5
0,5

Tổng

2,0

5 câu

0,5
6 câu

2,5

1,0
3 câu

2,0

4,5

1 câu
1,0

2,0
15 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm)
Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A (1,5đ)
Đặc điểm

Quan hệ
1. Cộng sinh

a) Sự hợp tác cùng có lợi giữa các sinh vật cùng loài (sống gần
nhau sống thành bầy đàn,…)

2. Hội sinh

b)Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất
dinh dưỡng, máu…từ sinh vật đó

3. Cạnh tranh

c)Gồm các trường hợp động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn
thực vật, thực vật bắt sâu bọ,…

4. Kí sinh

d)Sự hợp tác có lợi giữa hai loài sinh vật.

5.Sinh vật ăn sinh e)Khi nguồn sống không đủ cho sinh vật, các sinh vật khác loài
tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của

vật

môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.
g)Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lội còn
6. Hợp tác cùng loài

một bên kia không có lợi và cũng không có hại.

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D, E) đứng trước phương án trả
lời mà em cho là đúng: (2đ)
1. Quan hệ giữa các sinh vật trong các ví dụ sau, đâu là quan hệ cộng sinh:
A. Sâu bọ sống trong tổ kiến và tổ mối.
B. Trâu và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng cỏ.
C. Cá ép bám vào rùa biến, nhờ đó cá được đưa đi xa.
D. Tảo, tôm và cá sống trong hồ nước.
2. Một nhóm cá thể thuộc cùng một loài sống trong một khu vực nhất định, ở một thời
điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới là:
A. Quần xã sinh vật
B. Quần thể sinh vật.
C. Hệ sinh thái.

D. Tổ sinh thái.
3. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên từ đó gây nhiều hâu quả
xấu là:
A. Khai thác khoáng sản.
B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Phá hủy thảm thực vật, đốt rừng lấy đất trồng trọt
D. Chăn thả gia súc.
4. Những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường là:
A. Các chất thải từ hoạt động sinh hoạt và công nghiệp, bụi bặm do nham thạch
của núi lửa.
B. Các chất bảo vệ...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ II, LP 9
Đề s 1
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch đề
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Tng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương VI
Phn I: ng
dng di
truyn hc
Câu 4
1,0
1 Câu
1,0
Chương I:
SV và MT
Câu 1
1,5
Câu 2.1
Câu 2.8
0,5
3 câu
2,0
Chương II:
H sinh ti
Câu 2.2
0,25
Câu 3.2
0,5
Câu 7
2,0
3 câu
2,75
Chương III:
Con người
và MT
Câu 2.7
0,25
Câu 2.3
Câu 2.4
0,5
Câu 5
1,5
4 câu
2,25
Chương IV:
Bo v MT
Câu 2.6
Câu 2.5
0,5
Câu 3.1
0,5
Câu 6
1,0
4 câu
2,0
Tng
5 u
2,5
6 u
2,0
3 câu
4,5
1 câu
1,0
15 u
10,0
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học 9 10 531