Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 2
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Tổng

Vận dụng

chính
TNKQ

TL

TNKQ

Chương
VI/Phần

TL

TNKQ

TL

Câu 7
I:

1 câu

1,5

1,5

ứng dụng di
truyền học
Chương I:

Câu 2.2

Hệsinh thái
Chương II

Câu 2.3

0,25
Câu3

Câu 4
0,25

Câu 6

1,0

Câu 2.1

3 câu
1,5
4 câu

Câu 2.4
1,5

2,0

Chương III

4,0

0.5
Câu 1

2 câu

Câu 2.5
1.75
Chương IV

Câu 2.6

Câu 5

0,25
Tổng

3 câu

2 câu

1,0
1 câu

2.0

1,75

2,0

5 câu

2 câu
2.5

2.5

1,25
1 câu
1,0

12 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm)
Câu 1: Chọn một hay nhiều nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b,
c....) ứng với mỗi hoạt động của con người ở bên trái (kí hiệu 1, 2, 3...) gây ra sự
phá hủy môi trường. Ví dụ: 1.a (1,5đ)
Hoạt động của con người

Hâụ quả phá huỷ môi trường tự nhiên

1. Hái lượm

a) mất nhiều loài sinh vật

2. Săn bắt động vật hoang dã

b) mất nơi ở của sinh vật

3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt

c) xói mòn và thoái hóa đất

4. Chăn thả gia súc

d) ô nhiễm môi trường

5. Khai thác khoáng sản

e) cháy rừng

6. Phát triển nhiều khu dân cư

g) Hạn hán

7. Chiến tranh

h) Mất cân bằng sinh thái

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D, E) đứng trước phương án
trả lời mà em cho là đúng: (1,5đ)
1. Tập hợp những cá thể sinh vật nào là quần thể sinh vật?
A. Các cá thể cá chép ở 2 hồ nước khác nhau.
B. Các cây lúa trong 2 ruộng lúa.
C. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá trôi, cá trắm, ... trong 1 hồ nước.
D. Các cá thể voi, hổ, báo, khỉ, ... trong rừng.
2. Các con cá chép trong hồ nước có mối quan hệ
A. Cạnh tranh
B. Cộng sinh
C. Vừa cộng sinh vừa cạnh tranh
D. Hội sinh
3. Giun đũa sống trong ruột người là ví dụ mối quan hệ:
A. Cộng sinh .
B. Hội sinh.
C. Cạnh tranh.
D. Kí sinh.
4. Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể:
A. Mật độ.
B. Độ nhiều.
C. Cấu trúc tuổi.

D. Tỉ lệ đực cái.
5. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên từ đó gây hậu quả xấu
tới tự nhiên là:
A. Khai thác khoáng sản.
B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Phá hủy thảm thực vật, lấy rừng lấy đất trồng trọt.
D. Chăn thả gia súc.
6. Cây trồng nổi tiếng của vùng núi phía Bắc là:
A. Trồng cây công nghiệp như quế, hồi,.... cây lương thực có lúa, nương.
B. Trồng chè, sắn củ, khoai lang.
C. Trồng cà phê, cao su, chè.
D. Trồng lúa nước.
Câu 3: Có các sinh vật sau: cua, mèo rừng, sâu, cây, dê, cỏ, chim sâu, hổ, vi sinh
vật, chuột. (1,5đ)
Sắp xếp các sinh ...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ II, LP 9
Đề s 2
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch đề
chính
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Tng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương
VI/Phn I:
ng dng di
truyn hc
Câu 7
1,5
1 câu
1,5
Chương I:
Hsinh thái
u 2.2
0,25
u 2.3
0,25
Câu 4
1,0
3 u
1,5
Chương II u3
1,5
Câu 6
2,0
u 2.1
u 2.4
0.5
4 câu
4,0
Chương III
u 1
u 2.5
1.75
2 câu
1,75
Chương IV u 2.6
0,25
Câu 5
1,0
2 u
1,25
Tng
3 câu
2.0
1 câu
2,0
5 u
2.5
2 u
2.5
1 câu
1,0
12 câu
10,0
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học 9 10 530