Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 6

Được đăng lên bởi nguyen-thi-minh-nga1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4242 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GD&ĐT QUẬN 12
Trường THCS-THPT Bắc Sơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Vật lý 6
Thời gian: 45 Phút.
( Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:………....……………………
Lớp: 6V
Điểm

Nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (2.5đ)
Câu 1: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là
A. Ca đong có ghi sẵn dung tích.

B. Bình chia độ.

C. Bình tràn.

D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.

Câu 2: Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

C. độ dài lớn giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước.
bằng thước.

D. độ dài nhỏ nhất có thể đo được

Câu 3: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì sử dụng lực kéo:
A.Lớn hơn trọng lượng của vật

B. Nhỏ hơn trọng lượng của vật

C.Ít nhất bằng trọng lượng của vật

D.Không trường hợp nào

Câu 4: Con số 200g được ghi trên hộp mứt tết chỉ
A. thể tích của hộp mứt.

B. khối lượng của mứt trong hộp.

C. sức nặng của hộp mứt.

D. số lượng mứt trong hộp.

Câu 5: Đơn vị đo lực là
A. kilôgam.

B. mét.

C. mili lít.

D. niu tơn.

Câu 6: Cho bình chia độ như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình lần lượt là
A. 100 cm3 và 5 cm3

B. 50 cm3 và 5 cm3

100 cm3

C. 100 cm3 và 10 cm3

D. 100 cm3 và 2 cm3

50 cm3

Câu 7: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 65cm3 nước để
đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình
dâng lên tới vạch 92cm3. Thể tích của hòn đá là:
A. 92cm3

B. 27cm3

C. 65cm3

D. 187cm3

Câu 8: Lực đàn hồi xuất hiện khi:
A. lò xo nằm yên trên bàn

B. lò xo bị kéo giãn

C. lò xo được treo thẳng đứng

D. dùng dao chặt một cây gỗ

Câu 9: Dụng cụ dùng để đo thể tích của chất lỏng là
A. ca đong và bình chia độ.

B. bình tràn và bình chứa.

Hình 1

0 cm3

C. bình tràn và ca đong.

D. bình chứa và bình chia độ.

Câu 10: Trọng lực của một vật là:
A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái đất. B. lực hút của Trái đất tác dụng lên vật.
C. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.
CÂU

1

2

3

4

5

D. lực đẩy của Trái đất tác dụng lên vật.
6

7

8

9

10

CHỌN
II. TỰ LUẬN (7.5Đ)
Câu 1: Một hòn đá được treo vào một sợi dây . Hỏi hòn đá chịu tác dụng của những lực nào ? Nếu
dùng kéo cắt đứt sợi dây thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Tại sao ? (2 đ)
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT QUẬN 12
Trường THCS-THPT Bắc Sơn
Họ và tên:………....……………………
Lớp: 6V
I. TRẮC NGHIỆM (2.5đ)
Câu 1: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là
A. Ca đong có ghi sẵn dung tích. B. Bình chia độ.
C. Bình tràn. D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.
Câu 2: Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. độ dài lớn giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước. D. độ dài nhỏ nhất thể đo được
bằng thước.
Câu 3: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì sử dụng lực kéo:
A.Lớn hơn trọng lượng của vật B. Nhỏ hơn trọng lượng của vật
C.Ít nhất bằng trọng lượng của vật D.Không trường hợp nào
Câu 4: Con số 200g được ghi trên hộp mứt tết chỉ
A. thể tích của hộp mứt. B. khối lượng của mứt trong hộp.
C. sức nặng của hộp mứt. D. số lượng mứt trong hộp.
Câu 5: Đơn vị đo lực là
A. kilôgam. B. mét. C. mili lít. D. niu tơn.
Câu 6: Cho bình chia độ như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình lần lượt là
A. 100 cm
3
và 5 cm
3
B. 50 cm
3
và 5 cm
3
C. 100 cm
3
và 10 cm
3
D. 100 cm
3
và 2 cm
3
Câu 7: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm
3
chứa 65cm
3
nước để
đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình
dâng lên tới vạch 92cm
3
. Thể tích của hòn đá là:
A. 92cm
3
B. 27cm
3
C. 65cm
3
D. 187cm
3
Câu 8: Lực đàn hồi xuất hiện khi:
A. lò xo nằm yên trên bàn B. lò xo bị kéo giãn
C. lò xo được treo thẳng đứng D. dùng dao chặt một cây gỗ
Câu 9: Dụng cụ dùng để đo thể tích của chất lỏng là
A. ca đong và bình chia độ. B. bình tràn và bình chứa.
Điểm Nhận xét của giáo viên
Hình 1
50 cm
3
0 cm
3
100
cm
3
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Vật lý 6
Thời gian: 45 Phút.
( Không kể thời gian phát đề)
Đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 6 - Người đăng: nguyen-thi-minh-nga1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 6 9 10 909