Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Ki I Tin 9

Được đăng lên bởi nguyentienloi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Đức Phú

KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC: 2014 – 2015

Họ tên HS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn : Tin học 9 (phần lý thuyết)

Lớp : . . . . . . . .

Thời gian : 45’ ( không kể thời gian phát đề )

Điểm

Nhận xét của thầy cô
giáo chấm bài

Họ tên
Chữ kí GT1

Họ tên
Chữ kí GT2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng (5 điểm)
(Từ câu 1 đến câu 10)
Câu 1: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. 

B. blank@yahoo@12.vn

C. lanbk@yahoo.com

D. 

Câu 2: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.
 Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá
 Truy cập vào máy tìm kiếm
 Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm
 Nháy vào liên kết chứa thông tin
A. ---

B. ---

C. ---

D. ---

Câu 3: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên
trên internet được gọi là:
A. Trình duyệt web;

B. Trình lướt web;

C. Trình thiết kế web;

D. Trình soạn thảo web.

Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
A. Pascal

B. thnl

C. html

D. thml

Câu 5: Địa chỉ Website thi giải toán trên mạng là ?
A. 
C. 

B. 
D. 

Câu 6: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng
máy tính:
A. Thiết bị đầu cuối

B. Môi trường truyền dẫn

C. Thiết bị kết nối mạng

D. Giao thức truyền thông

Câu 7: Để sử dụng thư điện tử em cần phải?
A. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ.
B. Nhờ bưu điện.
C. Đăng ký một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ.
D. Cả A và B
Câu 8: Khi đăng nhập thư điện tử thì bắt buộc phải có các thành phần:
A. Tên đăng nhập

B. Họ và tên

C. Mật khẩu

D. Mật khẩu và tên đăng nhập

Câu 9: Mạng máy tính chỉ có hai máy tính ở gần nhau thì gọi là:
A. Mạng WAN

B. Mạng LAN

C. Mạng Internet

D. Mạng WiFi

Câu 10: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:
 Gõ tên đăng nhập và mật khẩu
 Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử
 Mở 1 trình duyệt web
 Nháy chuột vào nút Đăng nhập
A. ---

B. ---

C. ---

D. ---

Câu 11: Hãy điền vào cột “Kết quả” là ý nối đúng ở cột “Hoạt động” ứng với cột
“Sử dụng dịch vụ”: (2 điểm)
Hoạt động

Sử dụng dịch vụ

Kết quả

1. Chat với một bạn của em ở nước ngoài.

a/ Thương mại điện tử.

2. Gửi thư điện tử cho bạn.

b/ Khai thác thông tin trên web. 2+………

1+………

3. Tra cứu điểm thi học sinh giỏ...
Trường THCS Đức Phú KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC: 2014 – 2015
Họ tên HS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn : Tin học 9 (phần lý thuyết)
Lớp : . . . . . . . . Thời gian : 45’ ( không kể thời gian phát đề )
Điểm Nhận xét của thầy cô
giáo chấm bài
Họ tên
Chữ kí GT1
Họ tên
Chữ kí GT2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng (5 điểm)
(Từ câu 1 đến câu 10)
Câu 1: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net B. blank@yahoo@12.vn
C. lanbk@yahoo.com D. www.dantri.com.vn
Câu 2: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.
Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá
Truy cập vào máy tìm kiếm
Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Nháy vào liên kết chứa thông tin
A. --- B. --- C. --- D. ---
Câu 3: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web khai thác tài nguyên
trên internet được gọi là:
A. Trình duyệt web; B. Trình lướt web;
C. Trình thiết kế web; D. Trình soạn thảo web.
Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
A. Pascal B. thnl C. html D. thml
Câu 5: Địa chỉ Website thi giải toán trên mạng là ?
A. www.olympictoan.vn B. www.violympictoan.vn
C. www.olympic.vn D. www.violympic.vn
Đề kiểm tra Ki I Tin 9 - Trang 2
Đề kiểm tra Ki I Tin 9 - Người đăng: nguyentienloi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra Ki I Tin 9 9 10 91