Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn GDCD lớp 12

Được đăng lên bởi hoangthithuy-c3tienyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Tiên Yên
Họ tên:.................................
Lớp:...........

BÀI KIỂM TRA 45’
Môn : GDCD 12
Thời gian: 45 phút

Điểm

Đề 1
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau (2đ)
1.Công dân thực hiện quyền học tập của mình có nghĩa là công dân đã:
a. Sử dụng pháp luật
c. Tuân thủ pháp luật
b. Thi hầnh pháp luật
d .Áp dụng pháp luật
2.Vi phạm hình sự là hành vi:
a. Gây khó khăn cho xã hội
c. Cản trở sự phát triển của xã hội
b. Đe dọa an toàn cho xã hội
d. Nguy hiểm cho xã hội
3.Người vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật là:
a. Mọi công dân.
c. Học sinh phổ thông
b. Cán bộ, công chức, viên chức.
d. Mọi tổ chức.
4.Uỷ ban nhân dân xã đăng ký kết hôn cho công dân có nghĩa là UBND xã đã:
a. Sử dụng pháp luật
c.Tuân thủ pháp luật.
b. Thi hành pháp luật.
d.áp dụng pháp luật.
5.Hành vi đi xe máy vào đường ngược chiều là:
a.Vi phạm hành chính.
c.Vi phạm kỷ luật.
b.Vi phạm hình sự.
d.Vi phạm dân sự.
6.Tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là:
a. Đủ 14 tuổi trở lên.
c. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
b. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
d. Từ đủ 18 tuổi trở lên
7. Đối tượng phải chịu mọi trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người
a. Đủ 14 tuổi trở lên
b. đủ từ 15 trở lên
c. Đủ từ 16 trở lên
d. đủ từ 18 trở lên
8. Anh B điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Trong
trường hợp này, anh B đã vi phạm
a. kỉ luật
b. dân sự
c. hành chính
d. hình sự
II. TỰ LUẬN:(7 ĐIỂM)
1. Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ. Nêu ví dụ ở trong lớp
trường và xã hội.
2. Thế nào là vi phạm dân sự .Cho ví dụ. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hành
chính và vi phạm hình sự. Cho ví dụ.
BÀI LÀM

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Trường THPT Tiên Yên BÀI KIỂM TRA 45’
Họ tên:................................. Môn : GDCD 12
Lớp:........... Thời gian: 45 phút
Đề 1
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau (2đ)
1.Công dân thực hiện quyền học tập của mình có nghĩa là công dân đã:
a. Sử dụng pháp luật c. Tuân thủ pháp luật
b. Thi hầnh pháp luật d .Áp dụng pháp luật
2.Vi phạm hình sự là hành vi:
a. Gây khó khăn cho xã hội c. Cản trở sự phát triển của xã hội
b. Đe dọa an toàn cho xã hội d. Nguy hiểm cho xã hội
3.Người vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật là:
a. Mọi công dân. c. Học sinh phổ thông
b. Cán bộ, công chức, viên chức. d. Mọi tổ chức.
4.Uỷ ban nhân dân xã đăng ký kết hôn cho công dân có nghĩa là UBND xã đã:
a. Sử dụng pháp luật c.Tuân thủ pháp luật.
b. Thi hành pháp luật. d.áp dụng pháp luật.
5.Hành vi đi xe máy vào đường ngược chiều là:
a.Vi phạm hành chính. c.Vi phạm kỷ luật.
b.Vi phạm hình sự. d.Vi phạm dân sự.
6.Tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là:
a. Đủ 14 tuổi trở lên. c. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
b. Từ đủ 16 tuổi trở lên. d. Từ đủ 18 tuổi trở lên
7. Đối tượng phải chịu mọi trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người
a. Đủ 14 tuổi trở lên b. đủ từ 15 trở lên
c. Đủ từ 16 trở lên d. đủ từ 18 trở lên
8. Anh B điều khiển xe mô lưu thông trên đường không đội bảo hiểm. Trong
trường hợp này, anh B đã vi phạm
a. kỉ luật b. dân sự
c. hành chính d. hình sự
II. TỰ LUẬN:(7 ĐIỂM)
1. Em hiểu thế nào công dân bình đẳng v quyền, nghĩa vụ. Nêu dụ trong lớp
trường và xã hội.
2. Thế nào là vi phạm dân sự .Cho ví dụ. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hành
chính và vi phạm hình sự. Cho ví dụ.
BÀI LÀM
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Điểm
Đề kiểm tra môn GDCD lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra môn GDCD lớp 12 - Người đăng: hoangthithuy-c3tienyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra môn GDCD lớp 12 9 10 102