Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9 hk 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS EA TIÊU
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
Môn : NGỮ VĂN 9
Thời gian : 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(3,0 điểm)
Cho đoạn thơ sau:
Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,môn ngữ văn lớ
Cứ bảo ở nhà vẫn được bình yên”.
(Ngữ Văn 9, tập một)

a. Đoạn thơ trên trích từ bài thơ nào? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
b. Xác định lời dẫn trực tiếp và từ láy có trong đoạn thơ.
c. Viết đoạn văn ngắn (không quá nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về người
bà trong bài thơ.
d. Kể tên hai tác phẩm khác trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 học kì một cũng viết về
người phụ nữ Việt Nam, nêu rõ tên tác giả.
Câu 2:(1,0 điểm)
Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của các từ in đậm trong
các câu thơ sau:
a.
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

b.

Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Câu 3:(6,0 điểm)
Đóng vai nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn
Thành Long để kể về cuộc sống và công việc của anh trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m.
--------- HẾT ---------

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS EA TIÊU

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I,
NĂM HỌC 2014-2015
Môn : NGỮ VĂN 9

Câu 1:(3,0 điểm)
a.
* Mức tối đa: HS đạt đúng, đủ các tiêu chí.
- Đoạn thơ trên trích từ bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt. (0,5 điểm)
- Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được sáng tác năm 1963, khi tác giả đang là du học sinh
học ngành Luật ở nước ngoài. (0,5 điểm)
* Mức chưa tối đa: HS chưa đạt đầy đủ các tiêu chí trên.
* Không đạt: HS không trả lời được câu hỏi.
b.
* Mức tối đa: HS đạt đúng, đủ các tiêu chí.
- Xác định lời dẫn trực tiếp: (0,25 điểm)
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,
Cứ bảo ở nhà vẫn được bình yên”.
- Từ láy : đinh ninh(0,25 điểm)
* Mức chưa tối đa: HS chưa đạt đầy đủ các tiêu chí trên.
* Không đạt: HS không trả lời được câu hỏi.
c.
* Mức tối đa: HS viết đoạn văn theo yêu cầu: (1,0 điểm)
– Về nội dung:HS viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về người bà trong bài
thơ “Bếp lửa”. HS có thể trình bày suy nghĩ, những cảm nhận riêng của bản thân nhưng
cần thể hiện nổi bật được: Bà là người giàu tình yêu thương, đức hi sinh, niềm tin yêu cuộc
sống, là chỗ dựa, là người chắp cánh ước mơ cho cháu… Để khi cháu lớn lên, học tập và
công tác ở nơi xa nhưng bà và bếp lửa vẫn là điểm tựa, là nguồn độ...
PHÒNG GD&ĐT KUIN KIỂM TRA HỌC I, NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THCS EA TIÊU Môn : NGỮ VĂN 9
Thời gian : 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(3,0 điểm)
Cho đoạn thơ sau:
Vẫn vững lòng dặn cháu đinh ninh:
“Bố chiến khu, bố còn việc bố,
Mày viết thư ch kể này, kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.
(Ngữ Văn 9, tập một)
a. Đoạn thơ trên trích từ bài thơ nào? Nêu hoàn cảnh ng tác của bài thơ?
b. Xác định lời dẫn trực tiếp từ láy trong đoạn thơ.
c. Viết đoạn văn ngắn (không quá nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về người
trong bài thơ.
d. Kể tên hai tác phẩm khác trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 học một cũng viết về
người phụ nữ Việt Nam, nêu tên tác giả.
Câu 2:(1,0 điểm)
Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển phương thức chuyển nghĩa của các từ in đậm trong
các câu thơ sau:
a. Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
b. Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
Câu 3:(6,0 điểm)
Đóng vai nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn
Thành Long để kể về cuộc sống công việc của anh trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m.
--------- HẾT ---------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9 hk 1 - Trang 2
Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9 hk 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9 hk 1 9 10 331