Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi Tạ NhanNữ Tú Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: SINH HỌC
LỚP 10
THỜI GIAN: 45 PHÚT
MÃ ĐỀ: A
***********************************

Câu 1: (3.5 điểm)
Nếu kỳ giữa của lần phân bào thứ 2 quá trình giảm phân, thoi phân bào bị phá huỷ thì điều
gì sẽ xảy ra? Nêu ý nghĩa của hiện tượng tiếp hợp của hiện tượng các NST tương đồng bắt
đôi với nhau trong kỳ đầu giảm phân I?
Câu 2: (3.5 điểm)
So sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu?
Câu 3: (2 điểm)
Hãy nêu một số bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp mà em biết? Đề xuất biện pháp phòng
tránh?
Câu 4: (1 điểm)
Bình nuôi cấy có 100 tế bào vi khuẩn E. coli, sau 48 giờ, trong bình sẽ có bao nhiêu tế bào?
Biết thời gian thế hệ của E. coli là 20 phút?

****************************************************

HẾT**********************************************

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: SINH HỌC
LỚP 10
THỜI GIAN: 45 PHÚT
MÃ ĐỀ: B
***********************************

Câu 1: (3.5 điểm)
Nếu kỳ đầu của lần phân bào thứ 2 quá trình giảm phân, thoi phân bào bị phá huỷ thì điều gì
sẽ xảy ra? Nêu ý nghĩa của hiện tượng NST co xoắn cực đại trước khi bước vào kỳ sau?
Câu 2: (3.5 điểm)
So sánh miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào?
Câu 3: (2 điểm)
Hãy nêu một số bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hoá mà em biết? Đề xuất biện pháp
phòng tránh?
Câu 4: (1 điểm)
Bình nuôi cấy có 50 tế bào vi khuẩn E. coli, sau 60 giờ, trong bình sẽ có bao nhiêu tế bào?
Biết thời gian thế hệ của E. coli là 20 phút?

****************************************************

HẾT**********************************************

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: SINH HỌC
LỚP 10
MÃ ĐỀ: A
***********************************

Câu

Nội dung
Nếu kỳ giữa của lần phân bào thứ 2 quá trình giảm phân, thoi
phân bào bị phá huỷ thì điều gì sẽ xảy ra?
- NST không phân li về 2 cực của tế bào ở kỳ sau
tế bào chất cũng không phân chia
do đó sẽ tạo ra 2 giao tử có bộ NST lưỡng bội (2n).
Câu 1
Nêu ý nghĩa của hiện tượng tiếp hợp của hiện tượng các NST
(3.5 điểm) tương đồng bắt đôi với nhau trong kỳ đầu giảm phân I?
Các NST tương đồng trong giảm phân tiếp hợp với nhau nên có thể
có hiện tượng trao đổi chéo với nhau
làm tăng số biến dị tổ hợp, tạo sự đa dạng cho sinh vật
Các NST tương đồng bắt đôi thành từng cặp nên khi có sự phân ly
sẽ phân ly cùng nhau ở kỳ sau
và sẽ làm giảm đi một nửa số lượng NST so với tế bào ban đầu
So sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu?
* Giống đều là cơ chế miễn dịch của cơ thể, chống tác nhân gây
bệnh.

Câu 2
(3.5 điểm)

*Khác (mỗi ý đúng được 0.5 điểm)
Khôn...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: SINH HỌC LỚP 10
THỜI GIAN: 45 PHÚT MÃ ĐỀ: A
***********************************
Câu 1: (3.5 điểm)
Nếu kỳ giữa của lần phân bào thứ 2 quá trình giảm phân, thoi phân bào bị phá huỷ thì điều
sẽ xảy ra? Nêu ý nghĩa của hiện tượng tiếp hợp của hiện tượng các NST tương đồng bắt
đôi với nhau trong kỳ đầu giảm phân I?
Câu 2: (3.5 điểm)
So sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu?
Câu 3: (2 điểm)
Hãy nêu một số bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp mà em biết? Đề xuất biện pháp phòng
tránh?
Câu 4: (1 điểm)
Bình nuôi cấy có 100 tế bào vi khuẩn E. coli, sau 48 giờ, trong bình sẽ có bao nhiêu tế bào?
Biết thời gian thế hệ của E. coli là 20 phút?
**************************************************** HẾT**********************************************
Đề kiểm tra môn sinh học lớp 10 - Trang 2
Đề kiểm tra môn sinh học lớp 10 - Người đăng: Tạ NhanNữ Tú Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra môn sinh học lớp 10 9 10 409