Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn tin học lớp 5

Được đăng lên bởi Xavi Cường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Tin học
Trường Tiểu học Cây Dương 1
Họ và tên:…………………………
Lớp: 5…..
ĐỀ
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8đ)
Câu 1: Hãy ghép các kí hiệu ở cột bên trái với ý nghĩa đúng ở cột bên phải.
a) 2x
b) 6x
c) 1x
d) 8x

1) Phóng to hình vẽ gấp 8 lần
2) Thu hình vẽ về kích cỡ thực
3) Phóng to hình vẽ gấp 2 lần
4) Phóng to hình vẽ gấp 6 lần
Phương án ghép đúng là: a-…….,b-……..,c-……….,d-………….

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 2: Có mấy kiểu quay hình vẽ
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Câu 3: Công cụ nào sau đây là công cụ dùng để phun màu :
A.
B.
C.
D.
Câu 4: Trước khi lật và quay hình vẽ em thực hiện thao tác nào trước tiên
A. Chọn hình cần lật
B. Copy hình cần lật
C. Tô màu hình cần lật
Câu 5 Thao tác ViewZoom Show Gird là thao tác
A.
Hiển thị bức tranh trên nền lưới
B.Hiển thị thanh công cụ Font để chọn chữ viết
Câu 6: Lúc phóng to hình vẽ em có thể viết chữ lên hình vẽ được không?
A. Được
B. Không
Câu 7: Trong MS LOGO Lênh FD có ý nghĩa gì?
A.
Rùa quay trái
B. Rùa tiến bước
C. Rùa quay phải
Câu 8: Em hãy chỉ ra cụng cụ dùng để viết chữ lên hình vẽ
A.
B.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (2đ)

C.

Viết câu lệnh vẽ hình chữ nhật sau:
................................................................. 100
........................................................................
............................................................................
.............................................................................
........................................................................

D.

200

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Tin học
Trường Tiểu học Cây Dương 1
Họ và tên:…………………………
Lớp: 4…..

ĐỀ

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8đ)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Gõ bàn phím bằng 10 ngón ta có lợi gì?
A. Gõ nhanh hơn
B. Gõ chính xác hơn
C. Tiết kiệm được thời gian và công sức
D. Tất cả các lợi ích trên
Câu 2: Các chương trình và thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu trên
A. đĩa cứng
B. ổ đĩa CD
C. word.
Câu 3: Đĩa cứng, đĩa CD, thiết bị nhớ Flash (USB) được gọi là những thiết bị:
A. Thiết bị phần mềm. B. Thiết bị lưu trữ.
C. Thiết bị Internet.
Câu 4: Trong phần mềm Paint, có mấy bước thực hiện để vẽ hình chữ nhật, hình
vuông?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 5: Trong số các công cụ sau, em hãy chỉ ra nhóm công cụ dùng để vẽ hình chữ
nhật, hình vuông?
A.
B.
C.
D.
Câu 6: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Dùng công cụ
đề chọn vùng có dạng hình chữ ...
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Tin học
Trường Tiểu học Cây Dương 1
Họ và tên:…………………………
Lớp: 5..
ĐỀ
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8đ)
Câu 1: Hãy ghép các kí hiệu ở cột bên trái với ý nghĩa đúng ở cột bên phải.
a) 2x 1) Phóng to hình vẽ gấp 8 lần
b) 6x 2) Thu hình vẽ về kích cỡ thực
c) 1x 3) Phóng to hình vẽ gấp 2 lần
d) 8x 4) Phóng to hình vẽ gấp 6 lần
Phương án ghép đúng là: a-…….,b-……..,c-……….,d-………….
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 2: Có mấy kiểu quay hình vẽ
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 3: Công cụ nào sau đây là công cụ dùng để phun màu :
A. B. C. D.
Câu 4: Trước khi lật và quay hình vẽ em thực hiện thao tác nào trước tiên
A. Chọn hình cần lật B. Copy hình cần lật C. Tô màu hình cần lật
Câu 5 Thao tác ViewZoom Show Gird là thao tác
A. Hiển thị bức tranh trên nền lưới
B.Hiển thị thanh công cụ Font để chọn chữ viết
Câu 6: Lúc phóng to hình vẽ em có thể viết chữ lên hình vẽ được không?
A. Được B. Không
Câu 7: Trong MS LOGO Lênh FD có ý nghĩa gì?
A. Rùa quay trái B. Rùa tiến bước C. Rùa quay phải
Câu 8: Em hãy chỉ ra cụng cụ dùng để viết chữ lên hình vẽ
A. B. C. D.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (2đ)
Viết câu lệnh vẽ hình chữ nhật sau:
................................................................. 100
........................................................................
............................................................................ 200
.............................................................................
........................................................................
Đề kiểm tra môn tin học lớp 5 - Trang 2
Đề kiểm tra môn tin học lớp 5 - Người đăng: Xavi Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn tin học lớp 5 9 10 215