Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS

Được đăng lên bởi thaituan198899
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 10847 lần   |   Lượt tải: 23 lần
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS
NĂM HỌC: 2011-2012
Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề: A-01
Câu 1. Theo công văn 1281/SGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai,
việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm mới nhằm mục đích gì?

a. Giúp thầy cô tìm ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh.
b. Giúp học sinh cũ của trường có điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.
c. Giúp học sinh đầu cấp làm quen với thầy cô, bạn bè và điều kiện học tập, phương pháp
học tập trong nhà trường.
Câu 2. Đối với công tác tư vấn trong trường học, giáo viên tư vấn có nhiệm vụ:

a. Tư vấn cho cha mẹ học sinh về công tác giáo dục.
b. Tư vấn cho học sinh biết vượt những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
c. Tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp
phải trong học tập và sinh hoạt.
d. Tư vấn cho giáo viên.
Câu 3. Theo công văn 8773/BGD-ĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, về
hướng dẫn kỹ năng biên soạn đề kiểm tra, giáo viên cần ra đề theo mấy mức độ?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

Câu 4. Học sinh vào học lớp 6 phải có điều kiện nào?
a. Có bằng Tốt nghiệp Tiểu học.
b. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi.
c. Có độ tuổi từ 11 đến 15.
Câu 5. Tập thể, cá nhân nào có thẩm quyền quy định những trường hợp có thể học trước
tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ ?
a. Bộ trưởng bộ GD&ĐT
b. Chủ tịch UBND tỉnh.
c. Giám đốc sở GD&ĐT
c. Trưởng phòng GD&ĐT
Câu 6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường có nhiệm vụ:
a. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
b. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
c. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động theo chỉ đạo của Đảng bộ địa phương.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 7. Theo điều 75, Luật Giáo dục quy định các hành vi giáo viên không được làm là:
a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học
b. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học
c. Xuyên tạc nội dung giáo dục, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền
d. Cả 3 ý trên
Câu 8. Theo công văn số 1301/SGDĐT-GGTrH của sở GDĐT Đồng Nai ngày 18/8/2011, về
hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, các trường THCS cần tập trung vào những nội dung nào?
a. Phụ đạo học sinh yếu, kém; Bồi dưỡng học sinh giỏi.
b. Giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
c. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Các hoạt động văn nghệ, thể thao.
d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu ...
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS
NĂM HỌC: 2011-2012
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề: A-01
Câu 1. Theo công văn 1281/SGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai,
việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm mới nhằm mục đích gì?
a. Giúp thầy cô tìm ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh.
b. Giúp học sinh cũ của trường có điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.
c. Giúp học sinh đầu cấp làm quen với thầy cô, bạn điều kiện học tập, phương pháp
học tập trong nhà trường.
Câu 2. Đối với công tác tư vấn trong trường học, giáo viên tư vấn có nhiệm vụ:
a. Tư vấn cho cha mẹ học sinh về công tác giáo dục.
b. Tư vấn cho học sinh biết vượt những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
c. vấn cho cha mẹ học sinh học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp
phải trong học tập và sinh hoạt.
d. Tư vấn cho giáo viên.
Câu 3. Theo công văn 8773/BGD-ĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, về
hướng dẫn kỹ năng biên soạn đề kiểm tra, giáo viên cần ra đề theo mấy mức độ?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 4. Học sinh vào học lớp 6 phải có điều kiện nào?
a. Có bằng Tốt nghiệp Tiểu học.
b. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi.
c. Có độ tuổi từ 11 đến 15.
Câu 5. Tập thể, nhân nào thẩm quyền quy định những trường hợp thể học trước
tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ ?
a. Bộ trưởng bộ GD&ĐT b. Chủ tịch UBND tỉnh.
c. Giám đốc sở GD&ĐT c. Trưởng phòng GD&ĐT
Câu 6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường có nhiệm vụ:
a. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
b. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
c. Lãnh đạo nhà trường và hoạt động theo chỉ đạo của Đảng bộ địa phương.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 7. Theo điều 75, Luật Giáo dục quy định các hành vi giáo viên không được làm là:
a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học
b. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học
c. Xuyên tạc nội dung giáo dục, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền
d. Cả 3 ý trên
Câu 8. Theo công văn số 1301/SGDĐT-GGTrH của sở GDĐT Đồng Nai ngày 18/8/2011, về
hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, các trường THCS cần tập trung vào những nội dung nào?
a. Phụ đạo học sinh yếu, kém; Bồi dưỡng học sinh giỏi.
b. Giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
c. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Các hoạt động văn nghệ, thể thao.
d. Cả a, b, c đều đúng.
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS - Người đăng: thaituan198899
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH BẬC THCS 9 10 582