Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tiếng việt lớp 4

Được đăng lên bởi Ươm Mầm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: Tiểu học Số 1 Bình Hải

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Tiếng Việt
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Nhận xét của giáo viên

I. Kiểm tra đọc:
1. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm) (30 phút)
BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn
những con giống bằng đất sét trông y như thật.
Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết
mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm
được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.
Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho
tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ
mãn.
Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của
Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống
động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một ṿng xung quanh pho tượng,
đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng
nổi.
Theo Lâm Ngũ Đường
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi dưới đây:
1. Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì ?
A. Thiên nhiên
B. đất sét
C. đồ ngọc
C. con giống
2. Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc nhờ sự ?
A. tinh tế
B. chăm chỉ
C. kiên nhẫn
D. gắng công
3. Điều không thể nào tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì ?
A. pho tượng cực kì mĩ lệ
B. đôi mắt pho tượng như biết nhìn theo
C. pho tượng như toát lên sự ung dung
D. pho tượng sống động đến lạ lùng
4. Điều kiện nào là quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi ?
A say mê, kiên nhẫn và làm việc hết mình
B có tài nặn con giống y như thật ngay từ nhỏ
C gặp được thầy giỏi truyền nghề
D gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần

5. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ?
A
B
C
D

ung dung, sống động
ung dung, lạ lùng
sống động, lạ lùng
tưởng tượng, sống động

6. Trong câu: “Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần,
mĩ mãn” có mấy tính từ ?
A Một tính từ. Đó là từ: …………………………………………………....…………..
B Hai tính từ. Đó là các từ: …………………………………………….....……………
C Ba tính từ. Đó là các từ: ……………………………………………….....………….
D Bốn tín...
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: Tiểu học Số 1 Bình Hải
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Tiếng Việt
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm Nhận xét của giáo viên
I. Kiểm tra đọc:
1. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm) (30 phút)
BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn
những con giống bằng đất sét trông y như thật.
Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết
mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm
được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.
Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho
tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ
mãn.
Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của
Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống
động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một _ng xung quanh pho tượng,
đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng
nổi.
Theo Lâm Ngũ Đường
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi dưới đây:
1. Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì ?
A. Thiên nhiên B. đất sét
C. đồ ngọc C. con giống
2. Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc nhờ sự ?
A. tinh tế B. chăm chỉ
C. kiên nhẫn D. gắng công
3. Điều không thể nào tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì ?
A. pho tượng cực kì mĩ lệ
B. đôi mắt pho tượng như biết nhìn theo
C. pho tượng như toát lên sự ung dung
D. pho tượng sống động đến lạ lùng
4. Điều kiện nào là quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi ?
A say mê, kiên nhẫn và làm việc hết mình
B có tài nặn con giống y như thật ngay từ nhỏ
C gặp được thầy giỏi truyền nghề
D gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần
Đề kiểm tra tiếng việt lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra tiếng việt lớp 4 - Người đăng: Ươm Mầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra tiếng việt lớp 4 9 10 974