Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Tin học lớp 5

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiền
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD - ĐT ĐỨC THỌ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN

NĂM HỌC 2014 - 2015 - MÔN: TIN HỌC LỚP 5

-----o0o-----

Thời gian: 40 phút

Điểm

Họ tên thí sinh:……………………………......

Lớp:..……………

-----o0o-----

PhầnI. Trắc nghiệm (5 điểm) Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Hãy quan sát một cây thư mục sau và tích vào ý trả lời đúng của em
a. Cây thư mục này có 7 thư mục

Đúng

sai

b. Thư mục To 1 là thư mục mẹ của thư mục Lop 5A

Đúng

sai

c. Thư mục DU LIEU(D:) là thư mục gốc

sai

Đúng

d. Tổ 1 có các thư mục con là Ban 1, Ban 2, Ban 3, Ban 4

Đúng

sai

Câu 2: Trong các thiết bị sau thì thiết bị nào lưu trữ được nhiều thông tin nhất:
A. Đĩa CD.

B. Thiết bị nhớ Flash (USB)

C. Đĩa cứng

Câu 3: Trong phần mềm Paint, để vẽ được hàng nghìn bông tuyết, cảnh pháo hoa em sẽ sử
dụng công cụ nào sau đây để vẽ?
A.

B.

C.

D.

Câu 4: Trong phần mềm Paint, để lưu lại những dòng thơ, hay tên tác giả trên những bức
tranh em cần sử dụng công cụ nào?
A.

B.

C.

D.

E.

Câu 5: Trong phần mềm Paint, để lật hoặc quay hình em có mấy kiểu?
A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 6: Trong phần mềm Paint, có mấy bước thực hiện khi sử dụng bình phun màu?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 7: Trong phần mềm Paint, để phóng to hình vẽ ta thực hiện các bước sau:
* B1: Chọn công cụ
trong hộp công cụ.
* B2: ................................
A. Chọn độ phóng to 2x, 6x, 8x hoặc nháy chuột trực tiếp vào hình vẽ.
B. Chọn độ phóng to 1x.
Câu 8: Các kí hiệu @, !, #, $, %, ^, &, *, (, ), {, },:,”,<, >, ? được gọi là

A. Các kí hiệu trên của phím.
Câu 9: Phím dài nhất của bàn phím là:
A. Backspace;
B. Shift;

B. Các kí tự đặc biệt.
C. Caps Lock

C. Cả A, B.

D. Space bar

Câu 10: Ngón tay nào nên dùng để gõ phím cách Space bar?
A. Ngón trỏ.
B. Ngón cái.
C. Ngón giữa.
D. Ngón út.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Quan sát hai hình sau. Hãy tìm ra năm vị trí khác nhau trên hai hình và khoanh tròn
vào vị trí khác nhau đó trên một hình.

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện phun màu lên tranh vẽ.
Bài làm
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............
PhầnI. Trắc nghiệm (5 điểm) Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Hãy quan sát một cây thư mục sau và tích vào ý trả lời đúng của em
Câu 2: Trong các thiết bị sau thì thiết bị nào lưu trữ được nhiều thông tin nhất:
A. Đĩa CD. B. Thiết bị nhớ Flash (USB) C. Đĩa cứng
Câu 3: Trong phần mềm Paint, để vẽ được hàng nghìn bông tuyết, cảnh pháo hoa em sẽ s
dụng công cụ nào sau đây để vẽ?
A. B. C. D.
Câu 4: Trong phần mềm Paint, để lưu lại những dòng thơ, hay tên tác gi trên những bức
tranh em cần sử dụng công cụ nào?
A. B. C. D. E.
Câu 5: Trong phần mềm Paint, để lật hoặc quay hình em có mấy kiểu?
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 6: Trong phần mềm Paint, có mấy bước thực hiện khi sử dụng bình phun màu?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Trong phần mềm Paint, để phóng to hình vẽ ta thực hiện các bước sau:
* B1: Chọn công cụ trong hộp công cụ.
* B2: ................................
A. Chọn độ phóng to 2x, 6x, 8x hoặc nháy chuột trực tiếp vào hình vẽ.
B. Chọn độ phóng to 1x.
Câu 8: Các kí hiệu @, !, #, $, %, ^, &, *, (, ), {, },:,”,<, >, ? được gọi là
PHÒNG GD - ĐT ĐỨC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
-----o0o-----
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015 - MÔN: TIN HỌC LỚP 5
Thời gian: 40 phút
-----o0o-----
a. Cây thư mục này có 7 thư mục Đúng sai
b. Thư mục To 1 là thư mục mẹ của thư mục Lop 5A Đúng sai
c. Thư mục DU LIEU(D:) là thư mục gốc Đúng sai
d. Tổ 1 có các thư mục con là Ban 1, Ban 2, Ban 3, Ban 4 Đúng sai
Điểm
Họ tên thí sinh:……………………………...... Lp:..……………
Đề kiểm tra Tin học lớp 5 - Trang 2
Đề kiểm tra Tin học lớp 5 - Người đăng: Nguyễn Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra Tin học lớp 5 9 10 576