Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Vật Lý 6

Được đăng lên bởi nguyen-thi-minh-nga1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS-THPT Bắc Sơn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Đề 1

Môn: Vật lý 8
Thời gian: 45 phút
-------------Câu 1: (1,5đ)
a. Chuyển động cơ học là gì?
b. Hãy chọn vật mốc thích hợp để có thể coi: Đoàn tàu đỗ trong sân ga là chuyển động?
Câu 2: (1,0đ) Viết công thức tính vận tốc, giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có trong công thức đó.
Câu 3: (3,0đ)
a. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực kéo ở hình vẽ sau:
25N

r
Fk

b. Khi vật ở câu a chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang chứng tỏ có một lực khác cân bằng với lực
kéo. Lực đó là lực nào? Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực đó và biểu diễn lên hình vẽ.
Câu 4: (2,0đ)
a. Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh đầu cán còn lại xuống sàn?
b. Hãy nêu một ví dụ về lực ma sát có lợi và nêu biện pháp làm tăng ma sát có lợi đó.
Câu 5: (2đ)
Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, nửa còn lại đi với vận tốc
30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường?

Trường THCS-THPT Bắc Sơn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lý
Thời gian: 45 phút
--------------

Câu 1: (1,5đ)
a. Chuyển động cơ học là gì?
b. Hãy chọn vật mốc thích hợp để có thể coi:
- Đoàn tàu đỗ trong sân ga là chuyển động?
- Chiếc quạt giấy đặt trên bàn là đứng yên?
Câu 2: (1,0đ)
Viết công thức tính vận tốc, giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có trong công thức đó.
Câu 3: (3,0đ)
a. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực kéo ở hình vẽ sau:
25N

r
Fk

b. Khi vật ở câu a chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang chứng tỏ có một lực khác cân bằng với
lực kéo. Lực đó là lực nào? Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực đó và biểu diễn lên hình vẽ.
Câu 4: (2,0đ)
a. Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh đầu cán còn lại xuống
sàn?
b. Hãy nêu một ví dụ về lực ma sát có lợi và nêu biện pháp làm tăng ma sát có lợi đó.
Câu 5: (2đ)
Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, nửa còn lại đi với vận
tốc 30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường?

Trường THCS-THPT Bắc Sơn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Đề 2

Môn: Vật lý 8
Thời gian: 45 phút
-------------Câu 1: (1,5đ)
a. Chuyển động cơ học là gì?
b. Một người đang ngồi trên tàu đang rời ga. Hãy chọn vật mốc thích hợp để có thể coi: Các toa tàu
đang đứng yên?
Câu 2: (2,0đ) Nói vận tốc của một ô tô là 36km/h cho ta biết điều gì?
Câu 3: (3,0đ)
a. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực kéo ở hình vẽ sau:
1,5N

r
Fk

b. Dưới tác dụng của lực kéo mà vật ở câu a vẫn đứng ...
Trường THCS-THPT Bắc Sơn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Đề 1
Môn: Vật lý 8 Thời gian: 45 phút
--------------
Câu 1: (1,5đ)
a. Chuyển động cơ học là gì?
b. Hãy chọn vật mốc thích hợp để có thể coi: Đoàn tàu đỗ trong sân ga là chuyển động?
Câu 2: (1,0đ) Viết công thức tính vận tốc, giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có trong công thức đó.
Câu 3: (3,0đ)
a. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực kéo ở hình vẽ sau:
b. Khi vật ở câu a chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang chứng tỏ có một lực khác cân bằng với lực
kéo. Lực đó là lực nào? Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực đó và biểu diễn lên hình vẽ.
Câu 4: (2,0đ)
a. Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh đầu cán còn lại xuống sàn?
b. Hãy nêu một ví dụ về lực ma sát có lợi và nêu biện pháp làm tăng ma sát có lợi đó.
Câu 5: (2đ)
Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, nửa còn lại đi với vận tốc
30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường?
Trường THCS-THPT Bắc Sơn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lý Thời gian: 45 phút
--------------
Câu 1: (1,5đ)
a. Chuyển động cơ học là gì?
b. Hãy chọn vật mốc thích hợp để có thể coi:
- Đoàn tàu đỗ trong sân ga là chuyển động?
- Chiếc quạt giấy đặt trên bàn là đứng yên?
Câu 2: (1,0đ)
Viết công thức tính vận tốc, giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có trong công thức đó.
Câu 3: (3,0đ)
a. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực kéo ở hình vẽ sau:
b. Khi vật ở câu a chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang chứng tỏ có một lực khác cân bằng với
lực kéo. Lực đó là lực nào? Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực đó và biểu diễn lên hình vẽ.
Câu 4: (2,0đ)
a. Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh đầu cán còn lại xuống
sàn?
b. Hãy nêu một ví dụ về lực ma sát có lợi và nêu biện pháp làm tăng ma sát có lợi đó.
Câu 5: (2đ)
Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, nửa còn lại đi với vận
tốc 30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường?
k
F
r
25N
k
F
r
25N
Đề kiểm tra Vật Lý 6 - Trang 2
Đề kiểm tra Vật Lý 6 - Người đăng: nguyen-thi-minh-nga1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Vật Lý 6 9 10 761