Ktl-icon-tai-lieu

Đè KT HSG sinh học 11

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11-SỐ 14
2013-2014, (Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1. (1.5 điểm) Vì sao quá trình giảm phân diễn ra bình thường (không có đột biến) lại có thể tạo ra
nhiều loại giao tử có bộ NST khác nhau?
Câu 2 (2.5 điểm)
a. Nhịp tim (tần số co dãn tim) của một số loài động vật như sau .
- Voi 25 đến 40 nhịp/phút
- Cừu 70 đến 80 nhịp/phút
- Mèo 110 đến 130 nhịp/phút
Giải thích tại sao nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể? Vì sao các động vật nêu trên lại có nhịp
tim khác nhau?
b. Qui luật hoạt động của tim là gì?
Câu 3. (1.5 điểm)
Xét một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10–13gram, cứ 20 phút thì nhân đôi
một lần.
Trong điều kiện nuôi cấy tối ưu, tính thời gian cần thiết để quần thể vi khuẩn này đạt đến
khối lượng 6.1027gram.
Câu 4. (3.5 điểm)
a.

Thời gian thế hệ (g) ở vi sinh vật là gì ?

Thời gian thế hệ tùy thuộc những yếu tố nào ?
b. Trình bày và giải thích một thí nghiệm cho thấy rễ cây có tính hướng đất và hướng
nước đều theo chiều dương nhưng lại có tính hướng sáng âm (không yêu cầu vẽ hình).
Câu 5. (2.0 điểm)
Sách Sinh học, tập 2, Phillips & Chilton viết : “Trong khi các chồi cây có phản ứng
hướng quang (hướng sáng) dương thì rễ thường có tính hướng quang âm và có khuynh
hướng quay đi khỏi nguồn sáng”.
Giải thích nguyên nhân và cơ chế làm cho thân và rễ có tính hướng sáng ngược nhau.
Câu 6. (2.5 điểm)
a. Cảm ứng là gì ?
b. Cảm ứng ở một cơ thể Sứa có những đặc điểm gì ?
Câu 7. (2.0 điểm)
Có người cho rằng, vì bao miêlin có tính chất cách điện nên sự lan truyền luồng xung
thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin sẽ chậm hơn rất nhiều so với sợi không có bao miêlin.
Ý kiến này đúng hay sai ? Dùng cơ chế của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần
kinh để giải thích.
Câu 8. (1.5 điểm)
Cho biết :
A. Một tác giả viết : “Cùng một nguyên nhân, mà có thể làm cho người này vui mừng
nhảy cỡn lên trong khi người khác phải phát khóc…Tôi cho rằng, nếu ta cứ vừa chơi đàn vĩ
cầm vừa thử lấy roi đánh thật đau một con chó, nhiều lần liên tiếp như thế, thì sau, chắc
chắn chó chỉ cần nghe thấy tiếng đàn là đã tru tréo lên mà bỏ chạy”.

B. Xét thí nghiệm sau : Hòa một ít bột nhôm vào nước nuôi trùng đế giày (trùng cỏ), rồi
cứ sau 10 phút lại vớt vài con ra xem. Lúc đầu, thấy không bào tiêu hóa của chúng chứa đầy bột
nhôm. Chúng đã ăn nhầm một loại thức ăn không thể tiêu hóa được. Nhưng càng về sau, lượng
bột nhôm trong không bào càng giảm và sau 20 giờ “huấn luyện”, trùng đế giày thôi không ăn
nhôm nữa.
C. Sau đây là câu chuyện có thật ...
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11-SỐ 14
2013-2014, (Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1. (1.5 điểm) Vì sao quá trình giảm phân diễn ra bình thường (không có đột biến) lại thể tạo ra
nhiều loại giao tử có bộ NST khác nhau?
Câu 2 (2.5 điểm)
a. Nhịp tim (tần số co dãn tim) của một số loài động vật như sau .
- Voi 25 đến 40 nhịp/phút
- Cừu 70 đến 80 nhịp/phút
- Mèo 110 đến 130 nhịp/phút
Giải thích tại sao nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể? Vì sao các động vật nêu trên lại có nhịp
tim khác nhau?
b. Qui luật hoạt động của tim là gì?
Câu 3. (1.5 điểm)
Xét một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10
–13
gram, cứ 20 phút thì nhân đôi
một lần.
Trong điều kiện nuôi cấy tối ưu, tính thời gian cần thiết để quần thể vi khuẩn này đạt đến
khối lượng 6.10
27
gram.
Câu 4. (3.5 điểm)
a. Thời gian thế hệ (g) ở vi sinh vật là gì ?
Thời gian thế hệ tùy thuộc những yếu tố nào ?
b. Trình bày và giải thích một thí nghiệm cho thấy rễ cây có tính hướng đất và hưng
nước đều theo chiều dương nhưng lại có tính hướng sáng âm (không yêu cầu vẽ hình).
Câu 5. (2.0 điểm)
Sách Sinh học, tập 2, Phillips & Chilton viết : “Trong khi các chồi cây có phản ứng
hướng quang (hướng sáng) dương thì rễ thường có tính hướng quang âm và có khuynh
hướng quay đi khỏi nguồn sáng”.
Giải thích nguyên nhân và cơ chế làm cho thân và rễ có tính hướng sáng ngược nhau.
Câu 6. (2.5 điểm)
a. Cảm ứng là gì ?
b. Cảm ứng ở một cơ thể Sứa những đặc điểm gì ?
Câu 7. (2.0 điểm)
Có người cho rằng, vì bao miêlin có tính chất cách điện nên sự lan truyền luồng xung
thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin sẽ chậm hơn rất nhiều so với sợi không có bao miêlin.
Ý kiến này đúng hay sai ? Dùng cơ chế của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần
kinh để giải thích.
Câu 8. (1.5 điểm)
Cho biết :
A. Một tác giả viết : “Cùng một nguyên nhân, mà có thể làm cho người này vui mừng
nhảy cỡn lên trong khi người khác phải phát khóc…Tôi cho rằng, nếu ta cứ vừa chơi đàn vĩ
cầm vừa thử lấy roi đánh thật đau một con chó, nhiều lần liên tiếp như thế, thì sau, chắc
chắn chó chỉ cần nghe thấy tiếng đàn là đã tru tréo lên mà bỏ chạy”.
Đè KT HSG sinh học 11 - Trang 2
Đè KT HSG sinh học 11 - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đè KT HSG sinh học 11 9 10 743