Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KT số 8
6
a.
(2.0đ)
- Kết quả: Ếch con này mang đặc điểm của nòi B.....................................................................
- Qua thí nghiệm chuyển nhân chứng minh được rằng nhân là nơi chứa thông tin di truyền của tế
bào (Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)..............................

0,5
0,5

b.
- Tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất...................................................................................
- Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào
bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.......................................................
7
* Các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất:
(2.0đ) - Vận chuyển trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit.......................................................................
- Vận chuyển qua kênh prôtêin.................................................................................................
* Điều kiện:
- Phải có kênh prôtêin..............................................................................................................
- Phải được cung cấp năng lượng ATP....................................................................................
8
a.
(2.0đ)
- Axit amin trong nước mắm có nguồn gốc từ protein của cá, vi sinh vật tác động để tạo thành là:
vi khuẩn ....................................................................................................................
- Axit amin trong tương có nguồn gốc từ đậu tương, vi sinh vật tác động để tạo thành là: Nấm
sợi (nấm vàng hoa cau).....................................................................................................

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

b. Giải thích:
- Trên vỏ quả có rất nhiều tế bào nấm men. Nấm men sẽ lên men đường thành rượu etilic và
CO2...............................................................................................................................................................................................................
- Khí CO2 được tạo thành không thể thoát ra khỏi bình kín nên làm cho bình căng phồng
lên..............................................................................................................................................
9
a. Các giai đoạn hô hấp xẩy ra tại ti thể:
(2.0đ) - Chu trình crep: Xẩy ra tại chất nền ti thể…………………………………………………..
- Chuỗi vận chuyển điện tử: Xẩy ra ở màng trong ti thể…………………………………….
b. Số NADH và FAD...
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KT số 8
6
(2.0đ)
a.
- Kết quả: Ếch con này mang đặc điểm của nòi B.....................................................................
- Qua thí nghiệm chuyển nhân chứng minh được rằng nhân là nơi chứa thông tin di truyền của tế
bào (Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)..............................
b.
- Tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất...................................................................................
- Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào
bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.......................................................
0,5
0,5
0,5
0,5
7
(2.0đ)
* Các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất:
- Vận chuyển trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit.......................................................................
- Vận chuyển qua kênh prôtêin.................................................................................................
* Điều kiện:
- Phải có kênh prôtêin..............................................................................................................
- Phải được cung cấp năng lượng ATP....................................................................................
0,5
0,5
0,5
0,5
8
(2.0đ)
a.
- Axit amin trong nước mắm có nguồn gốc từ protein của cá, vi sinh vật tác động để tạo thành là:
vi khuẩn ....................................................................................................................
- Axit amin trong tương có nguồn gốc từ đậu tương, vi sinh vật tác động để tạo thành là: Nấm
sợi (nấm vàng hoa cau).....................................................................................................
b. Giải thích:
- Trên vỏ quả có rất nhiều tế bào nấm men. Nấm men sẽ lên men đường thành rượu etilic và
CO
2...............................................................................................................................................................................................................
- Khí CO
2
được tạo thành không thể thoát ra khỏi bình kín nên làm cho bình căng phồng
lên..............................................................................................................................................
0,5
0,5
0,5
0,5
9
(2.0đ)
a. Các giai đoạn hô hấp xẩy ra tại ti thể:
- Chu trình crep: Xẩy ra tại chất nền ti thể…………………………………………………..
- Chuỗi vận chuyển điện tử: Xẩy ra ở màng trong ti thể…………………………………….
b. Số NADH và FADH
2
tạo ra:
- Số NADH tạo ra: 5 x 10 = 50................................................................................................
- Sô FADH
2
tạo ra: 5 x 2 = 10.................................................................................................
0,5
0,5
0,5
0,5
10
(4.0đ)
1./a. Ta có 7 giờ 30 phút = 450 phút.
Số lần phân đôi của quần thể vi khuẩn trong 450 phút là 450/90 = 5 lần
Vậy: Số tế bào vi khuẩn tạo thành sau 7 giờ 30 phút nuôi cấy cấp số mũ là
10
5
. 2
5
= 3.200.000
b. Ta có 5 giờ = 300 phút số lần phân đôi trong 5 giờ là 300/90 = 0,33333.
số TB trong QT vi khuẩn sau 5 giờ là 10
5
. 2
0,33333
Vậy: khối lượng vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 5 giờ là
5.10
-10
. 10
5
. 2
0,33333
= 5.10
-5
. 2
0,33333
gram.
2./ a. Theo gt, tổng số giao tử tối đa tạo thành là 2
19
n=19 2n = 38.
Gọi x, y lần lượt là số TB sinh dục sơ khai đực và cái.
Ta có : x+y = 320(1)
Ta có: số giao tử đực tạo ra = 4x; số giao tử cái là y
Từ gt 4x.19 - y.19 = 18240 (2)
Từ (1) và (2) x=256 ; y=64.
Ta có 256 = 2
8
; 64= 2
6
.
Vậy: Tế bào sinh dục sơ khai đực NP 8 lần.
Tế bào sinh dục sơ khai cái NP 6 lần.
1.0
1.0
1.0
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 22