Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2013-2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: SINH HỌC
Thời gian: 150phút (không kể giao đề)

(Đề thi gồm 02 trang, có 10 câu)

Câu I. (2 điểm)
1. Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa thực vật và động vật? Tại sao?
2. Interferon là gì? Nêu tính chất, đặc tính sinh học và sự hình thành interferon.
Câu II. (2 điểm)
1. Tại sao khi nhỏ dung dịch KI lên mẫu mô đã bị làm nát ở nhiệt độ bình thường nếu cho kết
quả màu xanh tím thì đó là tinh bột còn nếu cho màu đỏ tím thì đó là glicogen?
2. Người ta cho rằng sinh vật nhân thực và nhân sơ đều cùng có một tổ tiên chung. Em hãy cho
biết điều đó có đúng không? Dựa vào cấu trúc của chúng hãy chứng minh điều đó.
Câu III. (2 điểm)
Có 10 tế bào của một loài đều nguyên phân 2 lần và trong quá trình này môi trường đã cung cấp
nguyên liệu tương đương 1380 nhiễm sắc thể.
1. Xác định: Tên của loài; Tổng số tâm động có ở kỳ giữa và số nhiễm sắc thể ở kỳ sau của lần
nguyên phân thứ hai trong tất cả tế bào con.
2. Trong số các tế bào con sinh ra, một số tế bào bước vào quá trình giảm phân để tạo giao tử
cần môi trường nội bào cung cấp 230 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết số nhiễm sắc thể ở kỳ sau của lần
giảm phân I trong tất cả các tế bào đó.
Câu IV. (2 điểm)
Các câu sau đúng hay sai? Tại sao?
Vi khuẩn Gram dương:
1. Có nhiều lớp murein, thành rất dày và cứng.
2. Không có axit teicoic trong thành tế bào.
3. Lớp màng phía ngoài thành murein rất phức tạp.
4. Mẫn cảm với các kháng sinh nhóm β-lactam, như pelixilin.
5. Thuật ngữ "bào tử nghỉ" và "tiền bào tử" diễn tả cùng một trạng thái của quá trình hình thành
bào tử.
Câu V. (2 điểm)
1. Một học sinh đã viết hai quá trình lên men của vi sinh vật ở trạng thái kị khí như sau:
C12 H 22 O11
CH3CH2OH + O2

CH3CHOHCOOH
CH3COOH + H2O + Q

a. Theo em bạn đó viết đúng chưa? Tại sao?
b. Căn cứ vào sản phẩm tạo thành em hãy cho biết tác nhân gây ra hiện tượng trên.
2. Để nghiên cứu tác động của tryptophan lên sinh trưởng của vi trùng thương hàn, người ta cấy
song song dịch huyền phù vi sinh vật này lên môi trường dinh dưỡng không chứa tryptophan và môi
1

trường dinh dưỡng có chứa 30mg/l tryptophan. Sau 24 giờ nuôi ở nhiệt độ phù hợp người ta chỉ thấy có
sự sinh trưởng của vi khuẩn trên môi trường có chứa tryptophan.
a. Tryptophan là loại hợp chất gì đối với vi trùng thương hàn?
b. Từ vi trùng thương hàn bằng cách chiếu tia tử ngoại (UV) với liều lượng hạn chế người ta thu
được chủng 2 có khả năng tự tổng hợp được tryptophan. Vì...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang, có 10 câu)
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 150phút (không kể giao đề)
Câu I. (2 điểm)
1. Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa thực vật và động vật? Tại sao?
2. Interferon là gì? Nêu tính chất, đặc tính sinh học và sự hình thành interferon.
Câu II. (2 điểm)
1. Tại sao khi nhỏ dung dịch KI lên mẫu đã bị làm nát nhiệt độ bình thường nếu cho kết
quả màu xanh tím thì đó là tinh bột còn nếu cho màu đỏ tím thì đó là glicogen?
2. Người ta cho rằng sinh vật nhân thực và nhân đều cùng có một tổ tiên chung. Em hãy cho
biết điều đó có đúng không? Dựa vào cấu trúc của chúng hãy chứng minh điều đó.
Câu III. (2 điểm)
10 tế bào của một loài đều nguyên phân 2 lần và trong quá trình này môi trưng đã cung cấp
nguyên liệu tương đương 1380 nhiễm sắc thể.
1. Xác định: Tên của loài; Tổng số tâm động cókỳ giữa và số nhiễm sắc thể ở kỳ sau của lần
nguyên phân thứ hai trong tất cả tế bào con.
2. Trong số các tế bào con sinh ra, một số tế bào bước vào quá trình giảm phân để tạo giao tử
cần môi trường nội bào cung cấp 230 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết s nhiễm sắc thể k sau của lần
giảm phân I trong tất cả các tế bào đó.
Câu IV. (2 điểm)
Các câu sau đúng hay sai? Tại sao?
Vi khuẩn Gram dương:
1. Có nhiều lớp murein, thành rất dày và cứng.
2. Không có axit teicoic trong thành tế bào.
3. Lớp màng phía ngoài thành murein rất phức tạp.
4. Mẫn cảm với các kháng sinh nhóm β-lactam, như pelixilin.
5. Thuật ng "bào tnghỉ" và "tiền bào tử" diễn tả cùng một trạng thái của quá trình hình thành
bào tử.
Câu V. (2 điểm)
1. Một học sinh đã viết hai q trình n men của vi sinh vật trạng thái kị k như sau:
C
12
H
22
O
11
CH
3
CHOHCOOH
CH
3
CH
2
OH + O
2
CH
3
COOH + H
2
O + Q
a. Theo em bạn đó viết đúng chưa? Tại sao?
b. Căn cứ vào sản phẩm tạo thành em hãy cho biết tác nhân gây ra hiện tượng trên.
2. Để nghiên cứu tác động của tryptophan lên sinh trưởng của vi trùng thương n, người ta cấy
song song dịch huyền phù vi sinh vật này lên môi trường dinh dưỡng không chứa tryptophan môi
1
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 595