Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 01

Được đăng lên bởi ttgdtxhn2qp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
>> Truy cập trang  để ôn luyện thi vào 10 tốt nhất!

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 01
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I (2,5 điểm)

Cho biểu thức P 

x 1
x 1 2 x  2


x 1
x 1
x 1

a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P biết x  4  2 3
c) So sánh P với 2
Bài II (2 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120km với vận tốc dự định trước. Sau
khi đi được

1
quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10km mỗi giờ trên quãng
3

đường còn lại. Tìm vận tốc dự định, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.
Bài III (1,5 điểm)

Cho phương trình x2 - (3m-1)x + 2m2 - m = 0

a)Giải phương trình với m = 1 (1 điểm)
b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x1  x 2  2  0
(0,5 điểm)
Bài IV (3,5 điểm) Cho (O;R) đường kính AB cố định. Dây CD di động vuông góc với
AB tại H nằm giữa A và O. Lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ. BF cắt CD tại E; AF cắt tia
DC tại I.
a) Chứng minh rằng tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh rằng: HA. HB = HE. HI
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF cắt AE tại M. Chứng minh rằng: M thuộc
(O;R)
d) Tìm vị trí của H trên OA để tam giác OHD có chu vi lớn nhất.
Bài V (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M  5x 2  y2  2x  2y  2xy  2014
----------------------Hết---------------------Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao Cường -0904.15.16.50

...
>> Truy cập trang http://tuyensinh247.com để ôn luyện thi vào 10 tốt nhất!
Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao Cường -0904.15.16.50
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 01
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài I (2,5 điểm) Cho biểu thức

x 1 x 1 2 x 2
P
x1
x 1 x 1
a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P biết
x 4 2 3
c) So sánh P với 2
Bài II (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120km với vận tốc dự định trước. Sau
khi đi được
1
3
quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10km mỗi giờ trên quãng
đường còn lại. Tìm vận tốc dự định, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.
Bài III (1,5 điểm) Cho phương trình x
2
- (3m-1)x + 2m
2
- m = 0
a)Giải phương trình với m = 1 (1 điểm)
b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x
1
; x
2
thỏa mãn
12
x x 2 0
(0,5 điểm)
Bài IV (3,5 điểm) Cho (O;R) đường kính AB cố định. Dây CD di động vuông góc với
AB tại H nằm giữa A và O. Lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ. BF cắt CD tại E; AF cắt tia
DC tại I.
a) Chứng minh rằng tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh rằng: HA. HB = HE. HI
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF cắt AE tại M. Chứng minh rằng: M thuộc
(O;R)
d) Tìm vị trí của H trên OA để tam giác OHD có chu vi lớn nhất.
Bài V (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của
22
M 5x y 2x 2y 2xy 2014
----------------------Hết----------------------
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 01 - Người đăng: ttgdtxhn2qp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 01 9 10 128