Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài bé chơi với hình tròn, hình tam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP
ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC.
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
Trẻ biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam giác.
Biết sử dụng từ : Trước – sau”, “Trên – dưới” trong quá trình thực hiện các trò chơi, bài tập.
Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo qua các hoạt động vẽ thêm vào hình tròn,
hình tam giác để tạo thành hình dạng dồ vật khác, liên tưởng hình dạng của hình tam giác, hình
tròn, hình chữ nhật với các đồ vật xung quanh có cùng hình dạng.
II. CHUẨN BỊ:
Các hình tròn hình tam giác, hình chữ nhật bằng bìa cứng, bitis.
Bịch nilon đen, bút xóa.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG 1: Cùng khám phá.
Tổ chức trò chơi “Bóng lăn”
Cho mỗi trẻ 1 túi nilon đựng một hình tròn, 1 hình tam giác.
Yêu cầu trẻ sờ bên ngoài bao và đoán xem có gì bên trong( Hỏi nhiều trẻ )
“ Có hình gì?”, “ có bao nhiêu hình?”
Hướng dẫn trẻ mở bao để cùng kiểm tra lại.
Yêu cầu trẻ chọn hình có góc nhọn và đặt ra ngoài
“ còn lại trong bao là hình gì?”
“ Hãy đặt hình tròn kế bên hình tam giác”
“ Hình nào con đặt ra ngoài trước?” “ Hình nào con đặt ra ngoài sau?”
Cho cá nhân nhắc lại “ Hình tam giác đặt trước hình tròn đặt sau”.
“ Hai hình này có gì khác nhau?” “ Có gì giống nhau?”
“ Con hãy đặt hình tam giác lên trên, hình tròn bên dưới, con tấy thế nào?”
“ Đổi lại hình tròn đặt trên, hình tam giác đặt dưới, có gì khác so với lúc nãy không?”
HOẠT ĐỘNG 2: Vẽ sáng tạo
Khuyến khích trẻ vẽ thêm nét vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành những hình ngộ
nghĩnh theo trí tưởng tượng của trẻ.
“ Con hãy cất hình tròn vào bao trước và hình tam giác cất vào sau”
Hướng dẫn trẻ cột bao lại
Trẻ cùng cô lau các nét vẽ dưới sàn.
HOẠT ĐỘNG 3: Thi xem ai nhanh
Cô cùng trẻ đặt các hình tròn, tam giác, chữ nhật xuống sàn.
Tổ chức cháu hát múa và khi nghe hiệu lệnh của cô thì nhảy vào đúng hình cô yêu cầu:
Lần 1: Cô gọi tên hình.
Lần 2: Cô gọi tên đồ vật có dạng giống hình hình học.

...
CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP
ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC.
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
Trẻ biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam giác.
Biết sử dụng từ : Trước – sau”, “Trên – dưới” trong quá trình thực hiện các trò chơi, bài tập.
Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo qua các hoạt động vẽ thêm vào hình tròn,
hình tam giác để tạo thành hình dạng dồ vật khác, liên tưởng hình dạng của hình tam giác, hình
tròn, hình chữ nhật với các đồ vật xung quanh có cùng hình dạng.
II. CHUẨN BỊ:
Các hình tròn hình tam giác, hình chữ nhật bằng bìa cứng, bitis.
Bịch nilon đen, bút xóa.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG 1: Cùng khám phá.
Tổ chức trò chơi “Bóng lăn”
Cho mỗi trẻ 1 túi nilon đựng một hình tròn, 1 hình tam giác.
Yêu cầu trẻ sờ bên ngoài bao và đoán xem có gì bên trong( Hỏi nhiều trẻ )
“ Có hình gì?”, “ có bao nhiêu hình?”
Hướng dẫn trẻ mở bao để cùng kiểm tra lại.
Yêu cầu trẻ chọn hình có góc nhọn và đặt ra ngoài
“ còn lại trong bao là hình gì?”
“ Hãy đặt hình tròn kế bên hình tam giác”
“ Hình nào con đặt ra ngoài trước?” “ Hình nào con đặt ra ngoài sau?”
Cho cá nhân nhắc lại “ Hình tam giác đặt trước hình tròn đặt sau”.
“ Hai hình này có gì khác nhau?” “ Có gì giống nhau?”
“ Con hãy đặt hình tam giác lên trên, hình tròn bên dưới, con tấy thế nào?”
“ Đổi lại hình tròn đặt trên, hình tam giác đặt dưới, có gì khác so với lúc nãy không?”
HOẠT ĐỘNG 2: Vẽ sáng tạo
Khuyến khích trẻ vẽ thêm nét vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành những hình ngộ
nghĩnh theo trí tưởng tượng của trẻ.
“ Con hãy cất hình tròn vào bao trước và hình tam giác cất vào sau”
Hướng dẫn trẻ cột bao lại
Trẻ cùng cô lau các nét vẽ dưới sàn.
HOẠT ĐỘNG 3: Thi xem ai nhanh
Cô cùng trẻ đặt các hình tròn, tam giác, chữ nhật xuống sàn.
Tổ chức cháu hát múa và khi nghe hiệu lệnh của cô thì nhảy vào đúng hình cô yêu cầu:
Lần 1: Cô gọi tên hình.
Lần 2: Cô gọi tên đồ vật có dạng giống hình hình học.
Đề tài bé chơi với hình tròn, hình tam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tài bé chơi với hình tròn, hình tam 9 10 188