Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài chống gian lận trong thi cử

Được đăng lên bởi Nguyễn Chang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mỗi năm khi mùa thi bắt đầu là cả xã hội lại xôn xao bàn tán về vấn đề thi
cử và gian lận học đường. Người trong cuộc không chỉ có thí sinh mà còn
có giám thị, phụ huynh, giáo viên, và tất cả mọi người có con cái đi học.
Như vậy, cần phải hiểu thế nào về bản chất của việc đi thi và việc gian lận
học đường, trong bối cảnh toàn dân đang mong mỏi một sự cải cách đáng
kể về chất lượng giáo dục?
Trước tiên, thi cử là gì và tại sao đã học thì lại phải đi thi?
Khái niệm thi cử (examination/test) có thể được hiểu theo nhiều cách khác
nhau tùy vào giáo viên. Theo cách hiểu đơn giản nhất thì đó là việc người
học thực hiện một loạt những yêu cầu nhằm đánh giá mức độ thông thạo
về kiến thức đã được truyền đạt sau quá trình học. Nói như vậy, thi cử chỉ
là một công cụ đánh giá hiệu quả của quá trình dạy và học (learning
assessment tool), và sự thông thạo về kiến thức của người học là chủ thể
chính cần được đo đạc. Khi kết quả này được trưng ra cho xã hội xem xét
thì đại bộ phận công chúng sẽ nhìn vào đó để đánh giá năng lực của công
dân tương lai. Xã hội muốn tách thành viên giỏi ra khỏi những thành viên
kém để đảm nhận những công việc hệ trọng, đòi hỏi tính chính xác cao
như bác sĩ, kĩ sư, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế… Trong môi trường
học tập thực sự,


người học qua thi cử muốn chứng tỏ cho xã hội mức độ thông thạo kiến thức của
bản thân. Họ cũng có thể dựa trên nội dung thi để khái quát hóa, củng cố kiến thức
cho mình.



Người giáo viên muốn dùng thi cử để đánh giá hiệu quả truyền đạt kiến thức của
mình, cho nên khi dạy và khi ra đề thi họ đều tập trung vào những chủ đề thiết yếu.

Như vậy mọi việc bắt đầu từ áp lực từ xã hội phải phân loại học sinh rõ
ràng cho những nhiệm vụ tương lai.

Sơ đồ: Liên hệ giữa các khối kiến thức mà học sinh phổ thông được trang bị (theo cách hiểu của
tác giả).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn sử dụng giáo trình chung và các kì thi chuẩn
hóa để đánh giá người học. Học sinh mong muốn đạt điểm cao để có
nghề nghiệp tốt. Giáo viên phải tìm cách phủ kín vùng kiến thức thi (màu
xanh) bằng vùng kiến thức học (màu đỏ) để giúp sinh viên của mình thành
công.
Theo sơ đồ trên có thể thấy được nội dung đề thi dùng để đánh giá thí
sinh chỉ là một tập hợp các chấm nhỏ trong khối kiến thức được truyền đạt
trên trường lớp. Lưu ý các câu hỏi thi được minh họa các chấm thể hiện
tính ngẫu nhiên của đề thi. Học tài thi phận là đây.
Tập hợp này nhỏ hơn nhiều so với khối kiến thức mà một thanh niên 18
tuổi cần phải có để tự tồn tại và chịu trách nhiệm tr...
Mỗi năm khi mùa thi bắt đầu là cả xã hội lại xôn xao bàn tán về vấn đề thi
cử và gian lận học đường. Người trong cuộc không chỉ có thí sinh mà còn
có giám thị, phụ huynh, giáo viên, và tất cả mọi người có con cái đi học.
Như vậy, cần phải hiểu thế nào về bản chất của việc đi thi và việc gian lận
học đường, trong bối cảnh toàn dân đang mong mỏi một sự cải cách đáng
kể về chất lượng giáo dục?
Trước tiên, thi cử là gì và tại sao đã học thì lại phải đi thi?
Khái niệm thi cử (examination/test) có thể được hiểu theo nhiều cách khác
nhau tùy vào giáo viên. Theo cách hiểu đơn giản nhất thì đó là việc người
học thực hiện một loạt những yêu cầu nhằm đánh giá mức độ thông thạo
về kiến thức đã được truyền đạt sau quá trình học. Nói như vậy, thi cử chỉ
là một công cụ đánh giá hiệu quả của quá trình dạy và học (learning
assessment tool), và sự thông thạo về kiến thức của người học là chủ thể
chính cần được đo đạc. Khi kết quả này được trưng ra cho xã hội xem xét
thì đại bộ phận công chúng sẽ nhìn vào đó để đánh giá năng lực của công
dân tương lai. Xã hội muốn tách thành viên giỏi ra khỏi những thành viên
kém để đảm nhận những công việc hệ trọng, đòi hỏi tính chính xác cao
như bác sĩ, kĩ sư, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế… Trong môi trường
học tập thực sự,
người học qua thi cử muốn chứng tỏ cho xã hội mức độ thông thạo kiến thức của
bản thân. Họ cũng có thể dựa trên nội dung thi để khái quát hóa, củng cố kiến thức
cho mình.
Người giáo viên muốn dùng thi cử để đánh giá hiệu quả truyền đạt kiến thức của
mình, cho nên khi dạy và khi ra đề thi họ đều tập trung vào những chủ đề thiết yếu.
Như vậy mọi việc bắt đầu từ áp lực từ xã hội phải phân loại học sinh rõ
ràng cho những nhiệm vụ tương lai.
Đề tài chống gian lận trong thi cử - Trang 2
Đề tài chống gian lận trong thi cử - Người đăng: Nguyễn Chang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề tài chống gian lận trong thi cử 9 10 604